×

‘ประกัน’ อีกทางเลือกการลงทุนยุคโควิด ฉบับ New Normal บริหารเงินควบการคุ้มครองชีวิต

30.06.2021
  • LOADING...
ประกัน

เมื่อทั่วโลกเกิดการระบาดของโรคโควิด มีผลกระทบกับบางกิจการ ทำให้ต้องลดพนักงาน หรือปิดกิจการไปก็ไม่น้อย บางธุรกิจถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ไม่มาก แต่ก็ไม่สามารถดำเนินกิจการได้เหมือนเดิม อันที่จริงแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ใช่เพิ่งเริ่มเกิดขึ้นในปีที่มีโรคระบาด แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อยในช่วงก่อนหน้านี้อยู่แล้ว เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้น จึงทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้มีความรวดเร็วและเด่นชัดยิ่งขึ้น

 

ในทุกๆ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ช่วงแรกเราอาจจะยังไม่คุ้นชิน หรือปรับตัวได้ค่อนข้างยาก แต่ที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป เราก็จะสามารถปรับตัวไปตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ในครั้งนี้ก็เช่นกัน เราต้องรู้จักเรียนรู้และเตรียมพร้อมยอมรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เช่น การทำงานที่ไม่ต้องทำงานในออฟฟิศเหมือนเดิมอีกต่อไป แต่เปลี่ยนมาเป็นการทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Work from Anywhere) การเลือกที่อยู่อาศัยก็อาจจะไม่จำเป็นที่ต้องใกล้ที่ทำงานหรืออยู่ในเมืองอีกต่อไป รวมทั้งการเปลี่ยนวิธีการติดต่อสื่อสารต่างๆ การประชุม การเรียนการสอน สัมมนา และยังมีอีกหลายรูปแบบที่ต้องปรับเปลี่ยน 

 

ถึงแม้สถานการณ์จะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม ความมั่นคงทางการเงินและการเตรียมการรองรับความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงในชีวิตยังคงเป็นเรื่องสำคัญ เราควรมีการวางแผนทางการเงินเพื่อรับมือกับความเสี่ยง และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินในด้านต่างๆ เพื่อรองรับแผนในอนาคต โดยทั่วไป เรามีความคุ้นเคยกับการบริหารการเงินในรูปแบบของการฝากเงินกับธนาคาร ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือตราสารหนี้ต่างๆ มีอีกทางเลือกที่น่าสนใจและไม่ควรมองข้ามคือ การวางแผนทางการเงินด้วยประกันชีวิต ในอดีตเราอาจจะวางแผนซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพ หรือแบบสะสมทรัพย์ ที่เน้นเรื่องการให้ความคุ้มครองและได้รับผลตอบแทนคงที่ 

 

แต่ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เราสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) ที่ให้ประโยชน์ทั้งในด้านความคุ้มครองชีวิตที่สูง โดยที่ชำระเบี้ยประกันภัยไม่สูงอย่างที่คิด และยังสามารถบริหารเงินในบัญชีกรมธรรม์ของเรา โดยนำไปลงทุนในกองทุนรวม เพื่อจัดพอร์ตการลงทุนตามความเสี่ยง ระยะเวลา และเป้าหมายทางการเงินของเราที่วางไว้ การเลือกรับความคุ้มครองชีวิตสูงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะหากเกิดเหตุไม่คาดฝันในอนาคต การมีความคุ้มครองที่สูงจะช่วยสร้างความมั่นใจและมั่นคงให้แก่ครอบครัว ประกอบกับโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในบัญชีกรมธรรม์ของเรา เพื่อให้เงินในกรมธรรม์มีโอกาสที่จะชนะเงินเฟ้อในอนาคต อีกทั้งมีความยืดหยุ่น สามารถบริหารเงินเมื่อต้องการถอนเงิน หรือหยุดพักชำระเบี้ยในยามจำเป็นได้  

 

อีกผลิตภัณฑ์ที่ควรมีคือประกันสุขภาพที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประกันชีวิต เพราะปัจจุบันมีโรคต่างๆ อยู่มากมาย โรคเก่าก็ยังอยู่ โรคใหม่ก็มีมาเรื่อยๆ ซึ่งนับวันก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรงและแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น ส่งผลกระทบกับสุขภาพของเรา ดังนั้น การมีประกันสุขภาพที่คุ้มครองโรคภัยต่างๆ รวมถึงโรคร้ายแรงหลากหลายชนิดทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจึงเป็นสิ่งที่ควรตระหนักและให้ความสำคัญ ยกตัวอย่างประกันสุขภาพที่น่าสนใจและควรมีไว้ เช่น ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้ง IPD (ผู้ป่วยใน) และ OPD (ผู้ป่วยนอก) ก็ทำให้เราคลายกังวลเมื่อเจ็บป่วยและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ไม่ว่าจะป่วยหนักหรือป่วยเบา ประกันก็จะช่วยเราแบ่งเบาเรื่องค่าใช้จ่ายได้ 

 

สุดท้ายแล้ว การวางแผนทางการเงินก็เสมือนกับการวางแผนชีวิต ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน เพราะรอบตัวของเรามีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเราทุกคน คนที่เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาย่อมผ่านพ้นในทุกๆ วิกฤตและความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising