×

ไฟเขียว ‘มาม่า-ไวไว-ยำยำ’ ปรับขึ้นราคาไม่เกิน 1 บาท/ซอง เริ่ม 25 ส.ค. นี้

โดย THE STANDARD TEAM
24.08.2022
  • LOADING...

วันนี้ (24 สิงหาคม) วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้ประชุมร่วมกับผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 3 ราย ได้แก่ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (ตรามาม่า), บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (ตราไวไว) และบริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด (ตรายำยำ) เพื่อพิจารณากรณีที่ผู้ผลิตยื่นขอปรับขึ้นราคาแบบซองจาก 6 บาทเป็น 8 บาท โดยหลังจากพิจารณาต้นทุนร่วมกันอย่างละเอียดแล้ว ทั้งต้นทุนวัตถุดิบ เช่น ข้าวสาลี น้ำมันปาล์ม แพ็กเกจจิ้ง รวมถึงต้นทุนพลังงาน และแรงงาน เห็นว่าต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นจริง จึงได้อนุมัติให้ปรับขึ้นราคาทั้ง 3 ราย ไม่เกิน 1 บาทต่อซองสำหรับขนาดปกติ ส่วนรายการอื่นไม่อนุมัติให้ปรับขึ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

         

“ราคาที่ผู้ผลิตที่ยื่นขอมา 8 บาท ถือว่าสูงไป จึงอนุมัติให้ขึ้นได้ไม่เกิน 1 บาทต่อซอง หรือสูงสุดไม่เกินซองละ 7 บาท เพราะต้องคำนึงถึงพี่น้องประชาชนภายใต้นโยบาย วิน-วินโมเดล ที่ผู้ผลิตอยู่ได้ ผลิตต่อได้ และประชาชนต้องไม่ได้รับผลกระทบมากจนเกินไป จึงออกมาอย่างที่ได้ตกลงกัน” วัฒนศักย์กล่าว

 

วัฒนศักย์กล่าวด้วยว่า ทางกรมฯ ยังได้เพิ่มเงื่อนไขให้ผู้ผลิตปฏิบัติ คือ ถ้าต้นทุนวัตถุดิบลดลง ต้นทุนพลังงานลดลง ก็ต้องปรับลดราคาลงมา โดยกรมฯ จะติดตามอย่างใกล้ชิด และจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ผลิตปรับลดราคาต่อไป โดยต่อไปหากมีกรณีนี้เกิดขึ้น และกรมฯ ได้แจ้งผู้ผลิตไปแล้ว แต่ผู้ผลิตไม่ปรับลดราคาลง จะเป็นการเข้าข่ายขายสินค้าแพงเกินสมควร มีโทษตามพระะราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มาตรา 26 และ 29

         

สำหรับผู้ผลิตอีก 2 รายที่เหลือ คือ บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (ตรานิชชิน) และบริษัท โชคชัยพิบูล จำกัด (ตราซื่อสัตย์) จะพิจารณาตามหลักเกณฑ์เดียวกันนี้ โดยล่าสุดนิชชินได้ยื่นรายละเอียดต้นทุนเข้ามาครบถ้วนแล้ว กรมฯ จะพิจารณาต่อไป ส่วนซื่อสัตย์ยังไม่ได้ยื่นรายละเอียดเข้ามา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising