×

ครม. ควักงบกลาง 804 ล้านบาท จ่ายเด็กแรกเกิดเดือนละ 600 บาท จนถึงอายุ 3 ขวบ

06.09.2017
  • LOADING...

 

     เมื่อวานนี้ (5 ก.ย.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินประจำปี 2560 วงเงิน 804.705 ล้านบาท ให้โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 3 ขวบ รายละ 600 บาท/คน/เดือน

     โดยจะนำไปจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ต้องได้รับเงินต่อเนื่อง 4 เดือน (มิถุนายน-กันยายน 2560) จำนวน 85,752 คน และผู้มีสิทธิ์ที่ต้องได้รับเงินต่อเนื่อง 5 เดือน (พฤษภาคม-กันยายน 2560) จำนวน 136,229 คน รวมถึงผู้มีสิทธิ์ที่คาดว่าจะได้เพิ่มขึ้นในปี 2560 จำนวน 129,077 คน

     ถ้ายังจำกันได้ โครงการดังกล่าว ครม. มีมติอนุมัติไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยตอนแรกจ่ายเงินอุดหนุนเดือนละ 400 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี ให้กับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 ต่อมาในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ครม. มีมติเพิ่มวงเงินจาก 400 บาท เป็น 600 บาท แถมขยายเวลาจากให้แค่ปีเดียวเป็นให้ไปจนถึงอายุ 3 ขวบ

     โดยโครงการนี้เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 ก่อนจะขยายเวลาให้ลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ส่งผลให้มีจำนวนคนลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจำนวนมาก และเป็นยอดสะสมจำนวน 154,855 คน

     เป็นที่มาของการที่ ครม. ต้องอนุมัติงบกลางจำนวน 804.705 ล้านบาทนี้ เพราะเงินที่จัดสรรให้โครงการไม่เพียงพออุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงเดือนกันยายน 2560

     อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างดี รัฐบาลจึงเปิดลงทะเบียนรอบที่ 2 ให้กับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ถึงวันที่ 30 กันยายนนี้

     โดยคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์และมีกำหนดคลอดในช่วง 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานเขต สำนักงานเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และกรมกิจการเด็กและเยาวชน

     ทั้งนี้โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 3 ขวบนี้มีแนวโน้มจะเป็นโครงการต่อเนื่องของรัฐบาลชุดนี้ เพราะล่าสุด ครม. มีแนวคิดจะนำไปบรรจุไว้กับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนในเรื่องของทะเบียน โดยปี 2561 จะนำโครงการนี้เข้าไปบรรจุไว้ในบัตรคนจนเพื่อความสะดวกกับสมาชิก

 

Photo: Liudmila Fadzeyeva/shutterstock

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising