×

ส่องตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจโลกของ IMF

21.01.2020
  • LOADING...

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2020 เหลือ 3.3% จาก 3.4% ในรายงานฉบับก่อน แต่ระบุว่าเศรษฐกิจทั่วโลกยังอยู่ในทิศทางการฟื้นตัวในระดับปานกลาง โดยคาดว่าปี 2021 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของโลกจะเติบโตที่อัตรา 3.4% พร้อมเตือนว่าปัญหาความไม่สงบในหลายประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ฉุดรั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories

Close Advertising