×

รัฐบาลเผยแผนขับเคลื่อน One Stop Service บัตรประชาชนใบเดียวใช้บริการภาครัฐได้ 200 บริการ

17.07.2019
  • LOADING...

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการจัดการการให้บริการแก่ประชาชนและภาคเอกชน หรือ One Stop Service ว่าระบบการให้บริการดังกล่าวมีการแบ่งเป็นส่วนของประชาชนและภาคเอกชน โดยมีจุดเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากมีการจัดทำได้เร็วก็จะขยายไปในระดับอาเซียน 

 

ทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการทำงานของประชาชนที่ติดต่อขอรับบริการพื้นฐานกับภาคราชการและรัฐวิสาหกิจในส่วนของกระทรวงมหาดไทย สามารถทำได้โดยการนำบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวติดต่อได้ทันที ซึ่งประชาชนสามารถเข้าใช้บริการภาครัฐได้กว่า 200 บริการ

 

ซึ่งข้อมูลบิ๊กดาต้าทุกอย่างจะเป็นไปตามกรอบการทำงานร่วมกัน และอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและรวดเร็ว ซึ่งอาจจะช่วยปรับลดงบประมาณในการดำเนินการที่ซ้ำซ้อนและลดเวลาในการดำเนินการทั้งส่วนของประชาชน เอกชน และกลุ่มธุรกิจ รวมถึงยืนยันว่าการเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งเป็นฐานข้อมูลของประเทศมีความพร้อมในระดับหนึ่ง และต่อจากนี้จะมีการเดินหน้าและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories