×
324997

บรรยากาศนักท่องเที่ยวบริเวณ ICONSIAM ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวด

27.01.2020
 • LOADING...

วันนี้ (27 มกราคม) จากสถานการณ์ความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงนักท่องเที่ยวเองก็ใช้วิธีสวมหน้ากากอนามัยเป็นวิธีเบื้องต้นในการป้องกันโรค 

 

ทั้งนี้ ICONSIAM ในฐานะศูนย์การค้าที่เปิดให้บริการมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ได้เพิ่มระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันระดับสูงสุด โดยเพิ่มจุดคัดกรองด้วยเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิ พร้อมบริการเจลล้างมือกว่า 300 จุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

 

ส่วนมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันขั้นสูงสุดสำหรับลูกค้า มีดังนี้

 1. ตั้งจุดคัดกรองพร้อมติดตั้งเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณทางเข้า-ออกหลักของอาคาร ICONSIAM จำนวน 5 จุด สยามพารากอน จำนวน 5 จุด สยามเซ็นเตอร์ จำนวน 2 จุด สยามดิสคัฟเวอรี่ จำนวน 3 จุด เพื่อลดความเสี่ยง เครื่องสแกนวัดอุณหภูมิดังกล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในสนามบินสุวรรณภูมิ โดยการวัดรังสีความร้อนจากอุณหภูมิของร่างกาย จึงปลอดภัยกับผู้ใช้งาน และสามารถตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายได้ในระยะไกล จึงทำให้ลูกค้าไม่รู้สึกถูกรบกวนแม้มีผู้เดินเข้ามาในศูนย์การค้าพร้อมกันเป็นจำนวนมาก แต่เครื่องวัดก็สามารถให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง  
 2. เพิ่มการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศเป็นกรณีพิเศษ เช่น เพิ่มระบบฆ่าเชื้อโรค และเพิ่มรอบความถี่ในการล้างเครื่องปรับอากาศ
 3. เพิ่มเจ้าหน้าที่และความถี่ในการเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ อาทิ ปุ่มกดลิฟต์, ที่จับบันไดเลื่อน, ที่จับประตูห้องน้ำ, ที่จับประตูอาคารทุกจุด พร้อมมีพนักงานประจำลิฟต์เพื่อทำความสะอาดและกดลิฟต์ให้ลูกค้า เป็นต้น
 4. จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือมากกว่า 300 จุดทั่วทุกศูนย์ โดยเฉพาะจุดที่มีลูกค้าปริมาณมาก จัดวางนํ้ายาฆ่าเชื้อในห้องนํ้านอกเหนือจากสบู่โฟมล้างมือที่ใช้เป็นปกติอยู่แล้ว 
 5. ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกผู้ที่มีอาการผิดปกติ เจ้าหน้าที่ศูนย์จะประสานงานและอำนวยความสะดวกลูกค้า เพื่อรับการตรวจเช็กที่โรงพยาบาลและแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตามขั้นตอนที่กระทรวงกำหนด
 6. ติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ภายในศูนย์เพื่อแนะนำการปฏิบัติตนเมื่อพบว่ามีไข้หรือมีอาการผิดปกติ

 

มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันขั้นสูงสุดสำหรับพนักงาน ดังนี้

 1. ตั้งจุดคัดกรองพร้อมติดตั้งเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิร่างกายสำหรับพนักงานก่อนเข้าทำงานภายในศูนย์
 2. พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าโดยตรง ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่
 3. สร้างการตระหนักรู้และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาแก่พนักงานได้รับทราบ จัดอบรมพนักงานให้รู้จักการสังเกตผู้ป่วยและการใช้งานอุปกรณ์ให้ถูกต้อง 
 4. ติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมเพิ่มระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาภายในแต่ละศูนย์ฯ ต่อไป โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบติดตามการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโดยเฉพาะ

 

ด้วยมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันขั้นสูงสุดซึ่งครอบคลุมในทุกด้าน ICONSIAM สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ขอให้ความมั่นใจต่อลูกค้าสามารถเยี่ยมชมและใช้บริการแต่ละศูนย์ได้อย่างมั่นใจและสบายใจ

 

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories