×

มาดามเดียร์ อัด ‘โครงการรับจำนำข้าวยิ่งลักษณ์’ สร้างภาระผูกพัน รัฐบาลประยุทธ์

โดย THE STANDARD TEAM
19.10.2019
  • LOADING...
มาดามเดียร์

วทันยา วงษ์โอภาสี หรือ มาดามเดียร์ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวอภิปรายร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่า ช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ลงทุนโครงสร้างคมนาคมพื้นฐานมากมาย โดยนำเงินมาจากการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชน (PPP) งบประมาณปี 2563 และดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การลงทุนปี 2558-2565 รวม 1.9 ล้านล้านบาท เน้นการสร้างโครงสร้างคมนาคม เพราะเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ในการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 

 

เพื่อเสริมสร้างการแข่งขันกับต่างชาติ รัฐบาลไม่สามารถทำเพียงองค์กรเดียวได้ แต่ต้องพึ่งพาเอกชนเป็นแขนขา เพื่อขยายเศรษฐกิจไปข้างหน้า ทั้งนี้เอกชนผู้รับสัมปทานจะต้องกลับมาดูแลชุมชน ถึงจะเติบโตอย่างเข้มแข็งไปพร้อมๆ กัน ดังนั้นการพิจารณางบประมาณในวันนี้ถือเป็นการทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

 

วทันยากล่าวด้วยว่า การตั้งงบประมาณประจำ 2.3 ล้าน เป็นต้นทุนรายจ่ายประจำมีสัดส่วนสูงถึง 75% จากรายจ่ายทั้งหมด จึงอาจทำให้หลายคนกังวลว่าจะเป็นปัญหากับเรื่องงบประมาณการลงทุนหรือไม่ เพราะด้วยข้อจำกัดของวินัยการเงินการคลัง แต่รัฐบาลก็สามารถขับเคลื่อนการลงทุนผ่านโครงการ PPP ที่ให้เอกชนมาร่วมลงทุนแทนรัฐ จึงทำให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนการลงทุนได้โดยไม่เป็นภาระต่องบประมาณ

 

นอกจากนี้หลายฝ่ายยังกังวลว่าการทำงบขาดดุลของรัฐบาลอาจจะเกิดหนี้สาธารณะ โดยบางคนได้กล่าวว่าสมัยรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ว่ามีหนี้สาธารณะสูงที่สุด ซึ่งหากมองภาพรวมอาจจะเป็นเช่นนั้น แต่หากดูรายละเอียดจะพบความจริงว่า ถ้าเปรียบเทียบระหว่างสองรัฐบาล คือรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ กับรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์นั้น ปีงบประมาณ 2555-2557 มีการกู้เงินทั้งสิ้น 950,000 ล้าน เฉลี่ยแล้วมีการใช้เงินกู้ปีละ 4.5 แสนล้าน 

 

ขณะที่รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ตั้งวงเงินกู้ไว้ทั้งสิ้น 2.1 ล้านล้าน แต่เบิกกู้จริงเพียง 2.04 ล้านล้าน ดังนั้นเมื่อหารจากปีที่รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ได้บริหารงบประมาณตั้งแต่ปี 2558-2562 รวม 5 ปี พบว่าค่าเฉลี่ยเงินกู้อยู่ที่ประมาณปีละ 408,000 ล้านบาท 

 

วทันยายังกล่าวต่อว่า เมื่อดูค่าเฉลี่ยต่อปีพบว่า มีการกู้เงินน้อยกว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ ปีละ 38,000 ล้านบาท และหากยังจำได้ ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์มีหนึ่งโครงการที่เป็นที่กล่าวขานไปทั่วประเทศ นั่นก็คือ โครงการรับจำนำข้าว ซึ่งขณะนั้นตัวเลขเงินกู้ไม่ได้ปรากฏในร่างงบประมาณ เพราะเป็นการกู้จากงบประมาณกึ่งการคลัง ปัจจุบัน พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังได้มีการกำหนดเรื่องนี้ไว้ ซึ่งสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์มีหนี้จากโครงการจำนำข้าว 8.8 แสนล้านบาท ซึ่งหนึ่งในภาระเงินกู้ที่รัฐบาลต้องจัดสรรในทุกๆ ปี ส่วนหนึ่งมาจากต้องไปชดใช้ในโครงการนี้ รวมทั้งสิ้นประมาณ 1.5 แสนล้านบาท หรือ 7.5% จากเงินกู้ทั้งหมดของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories