×

10 หุ้นร้อน หนี้สิน (D/E) เกิน 2 เท่า เงินสดสุทธิติดลบ

22.03.2022
  • LOADING...
DE Ratio

Debt to Equity Ratio หรือ DE Ratio หรืออัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นหนึ่งในตัวเลขสำคัญที่นักลงทุนต้องรู้ เพราะบ่งบอกว่าหนี้สินของบริษัทเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนใหญ่จะยอมรับค่า DE อยู่ที่ไม่เกิน 2 ในธุรกิจทั่วไป แต่ในบางธุรกิจ ค่า DE อาจจะเกิน เช่น กลุ่มธนาคาร สินเชื่อ ที่เงินฝากจะถูกนับเป็นหนี้สินของบริษัท ในขณะที่การปล่อยกู้นับเป็นสินทรัพย์ของบริษัท กลุ่มนี้จึงมีค่า D/E ที่ค่อนข้างสูง

 

ทีมงาน THE STANDARD WEALTH ได้รวบรวมข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม SET100 ที่มีค่า D/E Ratio เกินกว่า 2 เท่า (ยกเว้นธุรกิจธนาคาร สินเชื่อ ประกัน) และเงินสดสุทธิปี 2564 เป็นลบ และส่วนใหญ่จะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิติดลบด้วย ซึ่งมีทั้งสิ้น 10 บริษัทดังต่อไปนี้

 

DE Ratio


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ภาพประกอบ: นิสากร ฤทธาภัย

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising