×

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีน-ญวน

โดย THE STANDARD TEAM
29.07.2019
  • LOADING...
เจริญพระพุทธมนต์พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงตั้งสมณศักดิ์บรรพชิตจีน-ญวน เฉลิมพระนามสมเด็จพระสังฆราชเจ้า เจริญพระพุทธมนต์พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

 

เจริญพระพุทธมนต์พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

เจริญพระพุทธมนต์พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

เจริญพระพุทธมนต์พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

เจริญพระพุทธมนต์พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

เจริญพระพุทธมนต์พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

เจริญพระพุทธมนต์พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising