×

หุ้น ‘HENG’ เข้าเทรดวันแรกราคาพุ่ง 64% จากราคา IPO

19.10.2021
  • LOADING...
HENG

บมจ.เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล (HENG) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ (19 ตุลาคม) วันแรก ด้วยราคา IPO ที่ 1.95 บาทต่อหุ้น มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 7,429.50 ล้านบาท โดยราคาเปิดการซื้อขายวันแรกอยู่ที่ 3.20 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท หรือ 64.10% จากราคา IPO

 

HENG เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน (สินเชื่อจำนำทะเบียน) และนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต ภายใต้ชื่อ ‘เฮงลิสซิ่ง’ ซึ่งเกิดขึ้นจากการร่วมกันของผู้ให้บริการสินเชื่อ 4 รายใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 HENG มี 451 สาขา ใน 52 จังหวัด

 

HENG มีทุนชำระแล้ว 3,810 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 800.84 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.95 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายและมูลค่าระดมทุน 1,561.63 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 7,429.50 ล้านบาท มี บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

 

ราคา IPO มาจากวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของผู้ลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา (Book Building) คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E Ratio) ที่ 29 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2/2563 ถึงไตรมาสที่ 2/2564) ซึ่งเท่ากับ 256.1 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (Fully Diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.07 บาทต่อหุ้น

 

นอกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK ได้เสนอซื้อหุ้นสามัญเดิมของ HENG จากผู้ถือหุ้นกลุ่มทวีเฮงและกลุ่มพัฒนสิน ผ่านการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานรายใหญ่ (Big-Lot Board) จำนวน 381 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 10% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทในราคาเดียวกับที่เสนอขาย IPO ที่ 1.95 บาทต่อหุ้นในวันนี้เช่นกัน และจะส่งผลให้ธนาคารกสิกรไทยเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 

โดย HENG จะมีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ดังนี้

  1. กลุ่มทวีเฮง ถือหุ้น 36.70%
  2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 10%
  3. กลุ่มพัฒนสิน ถือหุ้น 9.98%

 

เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะใช้สำหรับขยายธุรกิจการให้บริการสินเชื่อ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้บางส่วนให้กับสถาบันการเงิน และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

HENG มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังจากการหักภาษีและจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนด

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising