×

Health and Wellness Tourism ความร่วมมือครั้งใหม่เพื่อทางรอดของการท่องเที่ยวไทย

โดย THE STANDARD TEAM
31.05.2020
  • LOADING...

Health and Wellness Tourism
ความร่วมมือครั้งใหม่เพื่อทางรอดของการท่องเที่ยวไทย

โดย ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน), ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน), ชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บนเวที THE STANDARD ECONOMIC FORUM 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising