×

‘กัลฟ์’ เตรียมขายหุ้นกู้ดิจิทัลผ่านแอป ‘เป๋าตัง’ เป็นรายที่ 5 ในเดือน ส.ค. นี้

04.07.2022
  • LOADING...
กัลฟ์

ก่อนหน้านี้หุ้นกู้ดิจิทัลที่ขายผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ถูกเสนอขายมาแล้วโดยบริษัทมหาชน 4 แห่ง ได้แก่ บมจ.แสนสิริ (SIRI) บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) และ บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)

 

ล่าสุด บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เตรียมที่จะเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลเป็นรายที่ 5 โดยบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้ดิจิทัล 2 รุ่น อายุ 4 ปี และอายุ 7 ปี และหุ้นกู้ 2 รุ่น อายุ 4 ปี และอายุ 7 ปี โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ฯ ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับผลตอบแทนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

ทั้งนี้ หุ้นกู้ฯ ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Tris Rating เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ระดับ A- และมีอันดับเครดิตองค์กร A แนวโน้ม Stable โดยคาดว่าจะเสนอขายในเดือนสิงหาคม 2565

 

สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ฯ ของ GULF แบ่งเป็นหุ้นกู้ดิจิทัล 2 รุ่น อายุ 4 ปี และ 7 ปี ผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ของธนาคารกรุงไทย โดยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท และหุ้นกู้อีก 2 รุ่น อายุ 4 ปี และ 7 ปี ที่เสนอขายผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 9 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต, ธนาคารยูโอบี, บล.เกียรตินาคินภัทร และ บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) โดยจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 

ยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน GULF เปิดเผยว่า บริษัทมั่นใจว่าหุ้นกู้ดังกล่าวจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุน นอกจากนี้ GULF ยังเพิ่มความหลากหลายในการเข้าถึงการลงทุนหุ้นกู้นี้ โดยเสนอขายผ่านช่องทางดิจิทัลในแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ และการจองซื้อผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อีก 9 แห่งด้วย

 

“การออกและเสนอขายหุ้นกู้ฯ ของ GULF ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระคืนเงินกู้เดิมบางส่วน ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท และรองรับการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ”

 

ทั้งนี้ GULF ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) ที่โครงสร้างหลักแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

  1. ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
  2. ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน
  3. ธุรกิจก๊าซ
  4. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
  5. ธุรกิจดิจิทัล

 

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปี 2565 มีรายได้รวม 22,453 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 125% จากไตรมาสเดียวกันของปี 2564 และกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 3,257 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 867 ล้านบาท หรือ 36% จากไตรมาสแรกของปี 2564 สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 3,395 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108% จาก 1,632 ล้านบาท เมื่อปีก่อน โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.77 เท่า

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising