×

GULF มอบเงิน 10 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้คณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี ช่วยผู้ป่วยโควิด-19

07.05.2021
  • LOADING...
GULF มอบเงิน 10 ล้านบาท จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้คณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี ช่วยผู้ป่วยโควิด-19

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งมีความรุนแรงกว่าในระลอกที่ผ่านๆ มา ทำให้จำนวนผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ส่งผลให้หลายๆ โรงพยาบาลขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งทาง บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) ได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 10 ล้านบาท แก่คณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูง (High-flow Oxygen System) จำนวน 25 เครื่อง 

 

โดยเครื่องให้ออกซิเจนอัตราไหลสูงเหมาะกับผู้ป่วยหนักซึ่งมีอัตราการหายใจตื้นและไม่สม่ำเสมอ รวมถึงช่วยลดและชะลอการลุกลามของปอดอักเสบ ถือเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่สำคัญอย่างมากในสถานการณ์นี้ 

 

นอกจากนี้ GULF ได้สมทบทุนค่าใช้จ่ายของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ในการจัดเตรียมสถานที่ของโรงแรมใกล้เคียงให้เป็น Hospitel หรือหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ผ่านการรักษาจนดีขึ้น หรือมีอาการไม่รุนแรง เพื่อขยายการรักษาให้เพียงพอ รองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น 

 

สิตมน รัตนาวะดี ในนามสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GULF กล่าวว่า ท่ามกลางวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3 ความพร้อมทางด้านสาธารณสุขและทางการแพทย์นั้นถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด กลุ่มบริษัท GULF เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ จึงพร้อมสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและค่าใช้จ่าย Hospitel จะช่วยให้ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีสามารถรองรับและรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที 

 

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า การแพร่ระบาดที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในขณะนี้ ทำให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีต้องเตรียมการในการรักษาผู้ป่วยขั้นรุนแรง ซึ่งอาจจะมีจำนวนมากขึ้นในอนาคต รวมถึงต้องจัดหาสถานที่นอกสถานพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างเร่งด่วน ซึ่งการที่ GULF ร่วมสนับสนุนครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะเครื่องช่วยหายใจที่มีจำนวนมากขึ้นส่งเสริมให้การรักษาของทีมแพทย์เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนการสนับสนุนค่าใช้จ่าย Hospitel ก็เป็นการเสริมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี

 

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์รักษาโควิด-19 ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 026-211-222-9 ชื่อบัญชี ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยผู้บริจาคสามารถส่งหลักฐานการโอน พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ มาที่ LINE ID @RamaFoundation เพื่อออกใบเสร็จรับเงินสำหรับนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี 2564

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories