×

GULF เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้อายุ 4 ปี และ 7 ปี ที่ 3.50% และ 3.90% เปิดขายระหว่าง 15-17 สิงหาคมนี้

27.07.2022
 • LOADING...
GULF ดอกเบี้ยหุ้นกู้

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ GULF กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่นอายุ 4 ปี ที่ 3.50% ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี ที่ 3.90% ต่อปี เตรียมเปิดขายประชาชนเป็นการทั่วไปในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคมนี้ ผ่านแอปเป๋าตังและสถาบันการเงินอีก 9 แห่ง มั่นใจนักลงทุนตอบรับดีเยี่ยม ชูจุดแข็งผู้ออกหุ้นกู้มีฐานะทางธุรกิจมั่นคง ผลตอบแทนจูงใจ และหุ้นกู้ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A-

 

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ GULF บริษัทพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานระดับสากล กำหนดอัตราผลตอบแทนหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี และอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี โดยเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2565

 

ทั้งนี้ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ระดับ ‘A-’ และอันดับเครดิตองค์กร ‘A’ แนวโน้ม ‘คงที่’

 

สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งนี้แบ่งเป็นหุ้นกู้ดิจิทัล อายุ 4 ปี และอายุ 7 ปี เสนอขายผ่านแอปพลิเคชัน ‘เป๋าตัง’ ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท

 

ส่วนหุ้นกู้ทั่วไป อายุ 4 ปี และอายุ 7 ปี กำหนดการจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยเสนอขายผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 9 แห่ง ประกอบด้วย

 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 

ทั้งนี้ GULF ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) มีโครงสร้างหลักแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

 1. ธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Power Generation Business)
 2. ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Business)
 3. ธุรกิจก๊าซ (Gas Business)
 4. ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค (Infrastructure & Utilities Business) และ
 5. ธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)

โดยโครงการต่างๆ ของบริษัทมีรายได้ที่แน่นอนและสม่ำเสมอ เนื่องจากมีสัญญาระยะยาวกับคู่สัญญาที่มีความน่าเชื่อถือในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

ยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน GULF เปิดเผยว่า หุ้นกู้ GULF ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนที่สอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจว่าการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จด้วยดี เนื่องจาก GULF มีกระแสเงินสดที่มั่นคง จากการที่มีสัญญาระยะยาวกับภาครัฐ ทำให้มีรายได้ที่แน่นอนและสม่ำเสมอ รวมถึง GULF มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีในสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน ทั้งราคาก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นหรืออัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น เชื่อว่าผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับผลตอบแทนที่แน่นอนและน่าพอใจ 

 

นอกจากนี้ GULF ยังมีช่องทางการเสนอขายหลายช่องทาง ทำให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ได้หลากหลาย ทั้งทางแอปเป๋าตังและสถาบันการเงินถึง 9 แห่ง

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising