×

กราฟฟิตี้ หากอยู่ผิดที่อาจไม่ใช่สิ่งสวยงาม

โดย THE STANDARD TEAM
22.02.2024
  • LOADING...
กราฟฟิตี้

วานนี้ (21 กุมภาพันธ์) ช่างภาพข่าว THE STANDARD ลงพื้นที่สำรวจย่านถนนเจริญกรุง และถนนสี่พระยา กรุงเทพมหานคร พบว่าตามบ้านเรือนร้านค้าของประชาชนทั้งที่มีผู้อาศัยอยู่และรอเช่า รวมไปถึงทรัพย์สินของหน่วยงานราชการ เช่น ตู้ไฟ รั้วเหล็กของตำรวจ และป้ายรถเมล์ มีการพ่นสีสเปรย์ข้อความและรูปภาพมากมาย

 

ทำให้วิสัยทัศน์หลายมุมดูไม่สะอาดตา และในส่วนที่เป็นการเผยแพร่ข้อมูลสำหรับประชาชนไม่สามารถมองเห็นข้อมูลใดๆ ได้ ขณะที่มีเจ้าของอาคารบางส่วนนำภาพผู้ที่ขีดเขียนซึ่งบันทึกได้จากกล้องวงจรปิดมาแปะไว้ตามประตูและผนัง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลอกเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าวอีก

 

ทั้งนี้ กราฟฟิตี้ หรืองานศิลปะจากการพ่นสีสเปรย์ หากทำขึ้นโดยขออนุญาตจากเจ้าของสถานที่อย่างถูกต้อง ถือว่าไม่มีความผิด แต่หากทำขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ หรือทำให้เกิดความเสียหายแก่สถานที่ อาคารบ้านเรือน หรือทรัพย์สินของผู้อื่น ย่อมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา เช่น ความผิดฐานบุกรุก มาตรา 362 หรือความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ มาตรา 358 มีโทษหนักถึงจำคุก

 

ในกรณีที่กระทำในสถานที่สาธารณะ จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 12 ระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดขูด กะเทาะ ขีด เขียน พ่นสี หรือทำให้ปรากฏด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใดๆ ที่กำแพงที่ติดกับถนน บนถนน ที่ต้นไม้ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่อยู่ติดกับถนนหรืออยู่ในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นการ กระทำของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานที่มีอำนาจกระทำได้ 

 

ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตรา 56 

 

 

อ้างอิง:

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358, 362 
  • พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง มาตรา 12, 56
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising