×

คลังเผยช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 รายได้เกินเป้า 6.04 หมื่นล้านบาท

21.08.2019
  • LOADING...

วันนี้ (21 ส.ค.) ลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 (ต.ค. 2561 ถึง ก.ค. 2562) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิจำนวน 2.11 ล้านล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 9.12 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 4.5 และสูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 6.04 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 2.9 

 

โดยเป็นผลจากการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากร หน่วยงานอื่น และการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการจัดเก็บรายได้ของกรมศุลกากรที่สูงกว่าประมาณการจำนวน 48,208 / 40,865 / 14,893 และ 7,909 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.1 / 31.1 / 10.1 และ 9.5 ตามลำดับ

 

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับคาดการณ์รายได้รัฐบาลสุทธิที่กระทรวงการคลังได้จัดทำสำหรับการติดตามและประเมินสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ (คาดการณ์ ณ เดือนมิ.ย. 2562) โดยพิจารณาจากสถานการณ์เศรษฐกิจและตัวแปรที่ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้รัฐบาลพบว่า การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2562 สูงกว่าคาดการณ์ จำนวน 1.5 หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 โดยการจัดเก็บรายได้ของทุกหน่วยงานใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ 

 

สำหรับในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ กระทรวงการคลังจะติดตามและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การจัดเก็บรายได้รัฐบาลเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE

Latest Stories