×

ผ่อนดีมีเฮ! ธอส. แจกเงิน 1,000 บาท ให้ลูกค้าชั้นดีกู้ไม่เกินล้านบาท โควตา 1.7 แสนราย

16.12.2019
  • LOADING...

ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ทางธนาคารสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลัง โดยจัดทำ ‘โครงการของขวัญปีใหม่ 2563 เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้า ธอส. ผู้มีรายได้น้อย’ ทั้งนี้ ธนาคารจะให้เงิน 1,000 บาท กับลูกค้าที่มีคุณสมบัติราว 1.7 แสนราย ได้แก่

1. ลูกค้าที่มีวงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 1 ล้านบาท

2. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) รวมถึงไม่เคยประนอมหนี้กับธนาคาร และไม่เคยมีประวัติการติดตามขอให้ชำระหนี้ค้าง

3. มีประวัติการผ่อนชำระหนี้ดีย้อนหลัง 48 เดือน ซึ่งชำระตรงเวลาและไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือน

4. ต้องชำระเงินงวดเดือนธันวาคม 2562 ภายในวันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 

 

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าต้องไปที่สาขาธนาคารเพื่อตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวตน โดยทางธนาคารจะโอนเงินของขวัญผ่านบัญชีเงินฝากที่ผูกกับ Application GHB ALL ของธนาคาร ให้แก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งมีจำนวนกว่า 1.7 แสนราย 

 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวทางธนาคารฯ ทำเพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลัง ที่จัดทำของขวัญปีใหม่ปี 2563 เพื่อสนับสนุนลูกค้าที่มีวินัยทางการเงินผ่อนชำระดี และเติมกำลังซื้อกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่

 

 

พิสูจน์อักษร:  ภาวิกา ขันติศรีสกุล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories