×

เป็นทางการแล้ว! ‘ฉัตรชัย ศิริไล’ ย้ายจาก ธอส. ดำรงตำแหน่ง ‘ผู้จัดการ ธ.ก.ส.’ มีผล 26 มี.ค. นี้

07.02.2023
  • LOADING...
ฉัตรชัย ศิริไล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ ธ.ก.ส. มีคำสั่งแต่งตั้ง ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ ธ.ก.ส. มีคำสั่งแต่งตั้ง ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ธ.ก.ส. หลังผ่านกระบวนการสรรหาผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนใหม่แทน ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนปัจจุบัน ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งฉัตรชัยจะเป็นผู้จัดการ ธ.ก.ส. คนที่ 14 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

 

ฉัตรชัยจบการศึกษาปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาโท Master of Computer Science จาก Syracuse University, New York, USA (นักเรียนทุนธนาคารอาคารสงเคราะห์ รุ่นที่ 1), เริ่มดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ธอส. ตั้งแต่ปี 2551-2555 ในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, ปี 2555-2559 ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ ธอส. และขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในปี 2559 – ปัจจุบัน

 

ผลงานที่โดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ ด้าน IT โดยผลักดันโครงการพัฒนาระบบงานหลัก GHB System ขึ้นใช้งานทดแทน Core Banking ระบบเดิมที่ใช้งานมานานกว่า 10 ปี ได้สำเร็จตามกำหนด และสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง, ด้านการปรับเปลี่ยนองค์กร บริหารจัดการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล จนทำให้ ธอส. มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม, รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น, รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) และรางวัลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) คะแนนประเมินสูงสุดอันดับ 1 ในกลุ่มรัฐวิสาหกิจต่อเนื่อง 6 ปีซ้อน (ปี 2560-2565)

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising