×

อดใจรออีกนิด! ‘สรรพากร’ เผยอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นเอกชน เพื่อปรับเกณฑ์ภาษีคริปโตให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน คาดเกณฑ์ใหม่แล้วเสร็จในเดือนนี้

10.01.2022
  • LOADING...
ภาษีคริปโต

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กรมสรรพากรเร่งสร้างความชัดเจนในเรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณภาษีจากกำไรการขายหรือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตเคอร์เรนซีให้แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปนั้น ขณะนี้กรมสรรพากรกำลังเร่งดำเนินการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแนวทางในเรื่องของหลักเกณฑ์การคิดภาษีดังกล่าวให้มีความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565

 

อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวอีกว่า ทางกรมสรรพากรได้เร่งหารือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเดินหน้าเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนที่ดำเนินการในเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อนำมาเป็นแนวทางการปฏิบัติในการเก็บภาษีจากสินทรัพย์ดิจิทัลให้เกิดความเหมาะสมกับรูปแบบการลงทุนและบริบทในปัจจุบัน โดยยึดถือประโยขน์สูงสุดกับประชาชนและทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

 

ทั้งนี้ ในช่วงเกือบปีที่ผ่านมาการลงทุนและการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลหรือคริปโตเคอร์เรนซีของประเทศไทยมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ทั้งสำหรับผู้เสียภาษีและกรมสรรพากร ซึ่งกรมสรรพากรไม่ได้นิ่งนอนใจและได้มีการศึกษาและประมวลผลมาโดยตลอด แต่ต้องยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ซึ่งกรมสรรพากรกำลังเร่งดำเนินการเพื่อหาความชัดเจนในเรื่องนี้

 

อย่างไรก็ดี กรมสรรพากรยังคงยึดแนวทางของการถือเอาผู้เสียภาษีเป็นศูนย์กลาง (Taxpayer Centric) จึงพร้อมที่จะหาแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องจากการถือครองหรือได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการลงทุนและสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากนวัตกรรมทางการเงินดังกล่าวของประเทศต่อไป

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising