×

ระดับความเท่าเทียมทางเพศทั่วโลก ไทยอยู่ตรงไหนของแผนที่โลก

17.12.2019
  • LOADING...

World Economic Forum เผยรายงานดัชนีช่องว่างทางเพศ หรือ Global Gender Gap Index 2020 เพื่อติดตามสถานการณ์ความเท่าเทียมทางเพศทั่วโลก ซึ่งโดยรวมปีนี้มีการยกระดับความเสมอภาคได้ดีขึ้นทั่วโลก ด้วยค่าเฉลี่ยตามฐานประชากรอยู่ที่ 68.6% จากทั้งหมด 153 ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับในปีนี้ ซึ่งหมายถึงช่องว่างที่หดแคบลงจากปี 2018 แต่ยังเหลืออีก 31.4% ที่ต้องอุดช่องว่าง เพื่อเป้าหมายในการทำให้โลกมีความเท่าเทียมทางเพศอย่างสมบูรณ์หรือ 100%

 

สำหรับการประเมินคะแนนนั้นจะอยู่ในช่วง 0-1 ซึ่งตัวเลข 1 หมายถึงระดับความเท่าเทียมทางเพศอย่างสมบูรณ์ โดยวัดจากความเสมอภาคใน 4 หมวดหลักๆ ประกอบด้วย ดัชนีด้านสุขภาพและการอยู่รอด การสำเร็จการศึกษาในระดับสูง การมีส่วนร่วมและโอกาสทางเศรษฐกิจ และอำนาจทางการเมือง

สำหรับไทยทำคะแนนดีขึ้น 0.006 คะแนนจากปีที่แล้ว แต่ร่วงลง 2 อันดับ มาอยู่ที่ 75 ด้วยคะแนน 0.708

 

 

ภาพประกอบ: กริน วสุรัฐกร

 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising