×

10 ประเทศที่มีความเท่าเทียมทางเพศมากที่สุดในเอเชียปี 2017

05.10.2018
  • LOADING...

นับตั้งแต่ปี 2006 World Economic Forum ได้จัดทำรายงานสถานการณ์ความเท่าเทียมทางเพศชายทั่วโลก โดยใช้ดัชนี Global Gender Gap Index โดยช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายภูมิภาคได้ลดช่องว่างความไม่เสมอภาคระหว่างเพศชายและหญิง แต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ต้องพัฒนาความเท่าเทียมในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การเข้าถึงบริการสาธารณสุข และโอกาสทางการเมือง

 

และนี่คือ 10 ประเทศที่มีความเท่าเทียมทางเพศมากที่สุดในเอเชียประจำปี 2017 โดย World Economic Forum ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศในภูมิภาคอาเซียน

 

 

ภาพประกอบ: Nisakorn R.

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories