×

ใส่แว่นแล้วดูฉลาด หรือเพราะฉลาดจึงต้องใส่แว่น งานวิจัยอาจไขคำตอบ

01.06.2018
  • LOADING...

จากผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอดินบะระในสกอตแลนด์ พบว่า คนฉลาดอาจมียีนที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของสายตามากกว่าคนทั่วไป 30%

 

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอดินบะระวิเคราะห์ข้อมูลด้านสติปัญญาและพันธุกรรมของกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 16-102 ปี รวม 300,000 คน ซึ่งรวบรวมโดยคลังข้อมูลสุขภาพ UK Biobank

 

จากการวิเคราะห์พบว่า “มีความคาบเกี่ยวทางพันธุศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างความสามารถในการรับรู้ เวลาในการตอบสนอง และตัวแปรด้านสุขภาพหลายอย่าง ซึ่งรวมถึงสายตา ความดันโลหิตสูง และอายุขัย โดยเฉพาะผู้ที่มีความฉลาดมากจะมีแนวโน้มต้องสวมแว่นตามากกว่าคนทั่วไปถึง 30% เลยทีเดียว

 

ถึงแม้ว่าคนฉลาดอาจมีสายตาไม่ดี แต่พวกเขาก็มีข้อดีเกี่ยวกับสุขภาพหลายอย่าง เพราะนักวิจัยพบความเชื่อมโยงระหว่างความสามารถในการรับรู้กับปัญหาสุขภาพมากมาย เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ มะเร็งปอด ไปจนถึงภาวะซึมเศร้า ดังนั้นคนฉลาดจึงมีแนวโน้มเป็นโรคเหล่านี้ได้น้อยกว่า

 

อย่างไรก็ตามผลการวิจัยชิ้นนี้เป็นเพียงการเชื่อมโยงอย่างง่ายๆ เท่านั้น ยังไม่ใช่ข้อสรุปแต่อย่างใด เพราะปัจจัยที่ทำให้คนมีสติปัญญาดีนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละคน ซึ่งวัดได้ยาก แต่กระนั้นก็มีหลักฐานที่บ่งชี้ได้ว่าคนที่สวมแว่นตาจะมีแนวโน้มถูกมองเป็นคนฉลาดมากกว่าคนไม่สวมแว่น นอกจากนี้ยังถูกมองว่าเป็นคนที่เชื่อถือได้ ขยันขันแข็ง และมีความซื่อสัตย์ด้วย

 

จึงไม่แปลกใจที่ตอนนี้แว่นตาจะกลายเป็นมากกว่าเครื่องมือที่ช่วยในการมองเห็น แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับบุคคลในสายอาชีพต่างๆ ที่ต้องการความน่าเชื่อถือด้วย นอกจากนี้แว่นยังเป็นแฟชั่นที่คนดังมากมายสวมใส่เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีเช่นกัน

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising