×

รู้จัก ‘โรคปอดอักเสบ’ จากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไร

14.01.2020
 • LOADING...

หลังจากมีการระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยของจีน ตลอดหลายวันที่ผ่านมา อีกทั้งล่าสุดประเทศไทยประกาศพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นรายแรกของประเทศไทย และเป็นรายแรกที่ตรวจพบนอกประเทศจีน ทำให้เกิดมาตรการเฝ้าระวังกันมากขึ้น เพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อดังกล่าวแพร่กระจายเข้าสู่ประเทศไทย

 

 1. ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ถึง 11 มกราคม 2563 มีการรายงานจากจีนว่าเกิดการระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยของจีน
 2. โรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ อยู่ในตระกูลเดียวกับไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคซาร์ส (SARS) หรือโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรงที่เคยระบาดหนักใน 37 ประเทศทั่วโลกช่วงปี 2002-2003 
 3. ปอดอักเสบ ส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ พบได้ทั้งการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา ทำให้เกิดการอักเสบของถุงลมปอด และเนื้อเยื่อโดยรอบ มีอาการสำคัญ ได้แก่ มีไข้ ไอ หายใจเหนื่อยหอบ
 4. ทางการจีนรายงานพบผู้ป่วยทั้งสิ้น 59 ราย เสียชีวิต 1 ราย มีอาการป่วยรุนแรงจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหลายราย และมีผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ต้องติดตาม 739 ราย ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการติดต่อจากคนสู่คน
 5. จากการสอบสวนโรคเบื้องต้นในประเทศจีน พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ทำงานในตลาด หรือมีประวัติเดินทางไปที่ตลาดค้าส่งอาหารทะเลแห่งหนึ่งกลางเมืองอู่ฮั่น ซึ่งเป็นตลาดที่มีการค้าสัตว์หลายชนิด เช่น นก, ไก่ฟ้า, งู, เครื่องในกระต่าย และสัตว์ป่าอื่นๆ และขณะนี้ตลาดดังกล่าวได้มีการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และถูกปิดแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
 6. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 กระทรวงสาธารณสุขพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นรายแรกของประเทศไทย และเป็นรายแรกที่ตรวจพบนอกประเทศจีน
 7. ประเทศไทยวางมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางจากเมืองอู่ฮั่นมายังท่าอากาศยานต่างๆ ของไทย รวมทั้งมีการเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชน
 8. วิธีป้องกันหากต้องเดินทางในต่างประเทศ 1. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือสถานที่ที่มีมลภาวะเป็นพิษ 2. ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไอ จาม หากเลี่ยงไม่ได้ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน
 9. สำหรับนักเดินทางที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน ปอดบวม และมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

 

 

อ้างอิง: กรมควบคุมโรค, กรมอนามัยโลก

 • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising