×

Gen Z ราว 1 ใน 3 รู้สึก ‘กังวล’ ว่าตัวเองอาจพึ่ง AI มากไป

13.05.2024
  • LOADING...

คนวัย Gen Z กว่า 1 ใน 3 กำลังเผชิญกับความกังวลต่อการใช้ AI ทำงาน โดยเฉพาะในประเด็นที่พวกเขารู้สึกว่าการพึ่งพาแชตบอต AI เพื่อช่วยทำงานมากเกินไปจะส่งผลกระทบเชิงลบกับอนาคตอาชีพได้ แม้ว่าหลายคนก็เลือกที่จะเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีให้ตนเองสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดแรงงานได้ก็ตาม

 

EduBirdie แพลตฟอร์มให้บริการตรวจงานเขียนชื่อดังของสหรัฐฯ ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างเยาวชนชาวอเมริกันอายุ 18-26 ปี กว่า 2,000 คน พบว่า 36% ของวัยรุ่นที่เพิ่งเริ่มทำงานโดยใช้ความช่วยเหลือจาก AI รู้สึกผิด ‘อยู่บ่อยครั้ง’ หรือ ‘สม่ำเสมอ’ โดยสาเหตุของความรู้สึกดังกล่าวมาจากการที่คนกลุ่มนี้กังวลว่าตัวเองจะพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปจนส่งผลให้ทักษะการคิดวิเคราะห์ของตนลดต่ำลง อีกทั้ง 18% ยังคาดว่า AI จะทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาลดลงด้วย

 

ในขณะเดียวกัน คนอีกกลุ่มกลับไม่รู้สึกผิดที่จะใช้ AI ช่วยทำงานเลย โดยคนประมาณ 49% ระบุว่า AI ช่วยทำให้พวกเขามีความคิดที่สร้างสรรค์ขึ้นและเครียดน้อยลง และ 46% ที่บอกว่าประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มสูงขึ้นเมื่อมี AI เข้ามาช่วย

 

นอกจากนี้ คน Gen Z ราว 1 ใน 7 ยังบอกว่า พวกเขาสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการใช้ AI ทำงานอีกด้วย

 

สำหรับประเภทงานที่คน Gen Z ใช้ให้ AI ช่วยงานมากที่สุด คือการรีเสิร์ชข้อมูล (61%), ระดมไอเดีย (56%), ตรวจทานคำผิด (47%), และเขียนคอนเทนต์ (42%) หรือแม้กระทั่งการช่วยปรับเอกสารสมัครงานให้เตะตานายจ้างเพื่อเพิ่มโอกาสให้ตัวเองถูกจ้างมากขึ้น 

 

Aaron Kwittken ผู้ก่อตั้งบริษัทประชาสัมพันธ์ที่ใช้ AI เป็นเทคโนโลยีสำหรับขับเคลื่อนองค์กร ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร Inc. ว่า “แทนที่ Gen Z จะกังวลกับการใช้งาน AI พวกเขาควรใช้โอกาสนี้เพื่อสร้างตัวเองให้กลายเป็นผู้ที่ใช้งาน AI ในที่ทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว โดยทุกคนสามารถเริ่มจากก้าวเล็กๆ ด้วยการลองเล่นเองก่อน แล้วค่อยขยับไปใช้เครื่องมือที่ตอบโจทย์กับเป้าหมายขององค์กรตัวเองมากขึ้น เพราะ Gen Z เป็นกลุ่มคนที่สามารถจะเป็นกำลังแถวหน้าเพื่อสร้างประโยชน์จาก AI และใครที่ขาดทักษะเหล่านี้ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกปลดออกจากงานในอนาคต”

 

คำพูดของ Aaron ค่อนข้างสอดคล้องกับผลวิจัยของ Microsoft ที่ออกมาเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมของปีนี้ ซึ่งเผยว่า 66% ของผู้นำองค์กรเลือกที่จะไม่จ้างงานคนที่ไม่มีทักษะ AI และ 71% ยินดีที่จะจ้างคนไม่มีประสบการณ์แต่มีทักษะด้าน AI มากกว่าคนที่มีประสบการณ์แต่ใช้ AI ไม่เป็น

 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาของคนกลุ่มที่คิดว่าการพึ่งพา AI มากเกินไปก็เป็นข้อกังวลที่น่าคิด เนื่องจากสุดท้ายแล้วความสามารถในการคิดวิเคราะห์และทักษะการตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณยังเป็นทักษะสำคัญที่มนุษย์ควรจะต้องมีไว้ ดังนั้นองค์กรและพนักงานควรหาจุดสมดุลร่วมกันระหว่างการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับตัวเอง และทักษะในการคิดวิเคราะห์ที่จะไม่ทำให้เราหลงเชื่อสิ่งที่ AI ตอบออกมาโดยไม่นำคำตอบที่ได้มาคิดอีกทีว่าผลลัพธ์นั้นเหมาะสมแล้วหรือไม่

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising