×

จากขยะปรินเตอร์สู่แขนเทียมคนพิการ

โดย THE STANDARD TEAM
16.10.2019
  • LOADING...

นี่คือสิ่งท่ี คริสเตียน ลารา (Christian Lara) ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ ReciclApp แอปฯ เรียกรถ Uber Recycling ประเทศชิลี ทำให้เกิดข้ึนและเป็นจริงได้ตามความตั้งใจของเขา คริสเตียนได้รับรางวัลผู้ประกอบการแห่งปีประเภท Smart City จากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจชิลี (Corfo) และรัฐบาลประเทศชิลี และได้รับยกย่องให้เป็น App of the Month และ Application of the Moment จาก Apple โดย คริสเตียน ลารา ยังได้รับการเสนอช่ือติด 1 ใน 100 ผู้นำรุ่นใหม่ของชิลี เมื่อมีอายุ 24 ปี และได้รับรางวัล Premios Latinoamérica Verde 2018 ด้านความยั่งยืนแห่งลาตินอเมริกา

 

INPARTNERSHIP-GC

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising