×

GC-BIG ดัน ‘เศรษฐกิจไฮโดรเจน’ ครั้งแรกในไทย! หลังประสบความสำเร็จสร้างคอมเพล็กซ์กรีนไฮโดรเจนใหญ่สุดในโลกที่ NEOM ซาอุดีอาระเบีย

09.05.2024
  • LOADING...
gc big

GC จับมือ BIG ประกาศร่วมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ Hydrogen Economy ในไทย หวังใช้โอกาสธุรกิจไทยเดินหน้าหนุนใช้ไฮโดรเจน มุ่งสู่การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ในปี 2573

 

โดยความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาและขยายโครงสร้างพื้นฐาน และการกระตุ้นให้เกิดทั้งอุปสงค์และอุปทานตลอดห่วงโซ่ธุรกิจไฮโดรเจนในประเทศ ประกอบด้วยการผลิตและการแสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านไฮโดรเจน และโอกาสในการขยายธุรกิจไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำ เพื่อรองรับความต้องการพลังงานเชื้อเพลิงปลอดคาร์บอนในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ และธุรกิจการบินที่ให้ความสำคัญกับเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel: SAF)

 

ทศพร บุณยพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีขั้นต้นและขั้นกลาง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า GC มีแผนการดำเนินงานด้วยกลยุทธ์ 3 Steps Plus มุ่งแสวงหาโอกาสและพัฒนาต่อยอดให้เกิดธุรกิจใหม่ด้านไฮโดรเจนและคาร์บอน และการใช้ไฮโดรเจนพลังงานสะอาดในกระบวนการผลิต สู่การผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

 

BIG ผู้นำธุรกิจไฮโดรเจนรายใหญ่สุดในไทย

 

ปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด หรือ BIG เปิดเผยว่า BIG เป็นผู้นำนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อสภาพภูมิอากาศของไทย เป็นบริษัทในเครือ Air Products จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งดำเนินธุรกิจไฮโดรเจนรายใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยเงินลงทุนโครงการบลูและกรีนไฮโดรเจน มูลค่ากว่า 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

 

 

“ล่าสุดได้สร้างคอมเพล็กซ์ผลิตกรีนไฮโดรเจนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เมืองนีออม (NEOM) ซาอุดีอาระเบีย ซึ่งใช้พลังงานหมุนเวียนมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อผลิตเป็นกรีนแอมโมเนียขนส่งไปทั่วโลก และยังเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฮโดรเจนของโครงการ Clean Hydrogen Hubs สหรัฐฯ”

 

สำหรับไทยนั้น BIG เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจไฮโดรเจนรายใหญ่ที่สุดในไทย มุ่งเน้นสร้างความยั่งยืนด้วยการนำเทคโนโลยีไฮโดรเจนคาร์บอนต่ำมาช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครอบคลุมทั้งในภาคขนส่ง อุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟ้า

 

“เชื่อมั่นว่าการร่วมมือกับ GC ในครั้งนี้จะสร้างอนาคตที่สะอาด (Generating a Cleaner Future) ผลักดันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน พร้อมกับการพัฒนา Ecosystem เพื่อประสานความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของทั้งสององค์กร”

 

รู้จัก Hydrogen Economy กับแผนพัฒนาไฮโดรเจนไทย

 

เศรษฐกิจไฮโดรเจน หรือ Hydrogen Economy คือการประยุกต์ใช้ไฮโดรเจนในลักษณะ Energy Storage การใช้ไฮโดรเจนควบคู่กับเทคโนโลยี Fuel Cell เพื่อใช้ในภาคขนส่ง โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดว่า ต้นทุนพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฮโดรเจนต้องไม่สูง พร้อมทั้งสนับสนุนการใช้ไฮโดรเจนที่ผลิตผ่านกระบวนการอิเล็กโทรลิซิส (Electrolysis) จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เพื่อการลดการปลดปล่อยคาร์บอน ปรับใช้นโยบายที่ช่วยกระตุ้นการใช้ไฮโดรเจนที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน

ปัจจุบันนโยบายการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวของไทยอยู่ในเป้าหมายใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้ได้ถึง 30% ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายภายในปี 2579 โดยกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) และแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี ภายใต้แผนพลังงานชาติ

  • LOADING...

READ MORE




Latest Stories

X
Close Advertising