×

พบขยะพลาสติกลอยในมหาสมุทรแปซิฟิกมหาศาล กินพื้นที่มากกว่า 3 ประเทศในยุโรปรวมกัน

23.03.2018
  • LOADING...

งานศึกษาทางทะเลชิ้นล่าสุดเผยว่า มหาสมุทรแปซิฟิกเข้าใกล้วิกฤต เนื่องจากมีขยะพลาสติกถูกทิ้งลงในทะเลจำนวนมหาศาลและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ขยะพลาสติกเหล่านี้ลอยอยู่เหนือผิวน้ำ กินพื้นที่มากกว่าอาณาเขตของฝรั่งเศส เยอรมนี และสเปนรวมกัน

 

 

ทีมนักสำรวจและวิจัยที่มีศูนย์ปฏิบัติการในเนเธอร์แลนด์ ใช้เรือและเครื่องบินสำรวจขยะที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก พบขวดพลาสติก ซองหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ตาข่ายจับสัตว์น้ำ เศษชิ้นส่วนขยะ (Microparticles) รวมกันเป็นแพขยะขนาดใหญ่ (Great Pacific Garbage Patch) ซึ่งมีน้ำหนักราวๆ 80,000 ตัน เทียบเท่าเครื่องบินเจ็ต 500 ลำ หรือหนักเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมถึง 16 เท่า

 

 

องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ระบุว่า ในแต่ละปียังมีการผลิตพลาสติกเป็นจำนวนมาก โดยในปี 2015 ที่ผ่านมา ทั่วโลกผลิตพลาสติกเพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์มากถึง 322 ล้านตัน ซึ่งใช้เวลาในการย่อยสลายนานมาก (ถุงพลาสติก 1 ใบต้องใช้เวลาในการย่อยสลายนานถึง 450 ปี)

 

 

นอกจากนี้ Ocean Cleanup Project องค์กรที่เดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังเผยว่า ทุกๆ ปีจะมีขยะพลาสติกมากกว่า 8 ล้านตันถูกทิ้งลงในทะล ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาแพขยะพลาสติกขนาดใหญ่ในมหาสมุทร (ซึ่งในปัจจุบันมีประมาณ 5 แพ) ประกอบกับภาวะโลกร้อน ยิ่งส่งผลให้ระบบนิเวศทางทะเลได้รับผลกระทบและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว โดยปฏิเสธไม่ได้เลยว่า สาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories