×

หุ้น FTI เข้าเทรดวันแรก 19 พฤษภาคมนี้ นำเงินขาย IPO ราว 325 ล้านบาท ขยายสาขาร้านตัวแทน

18.05.2022
  • LOADING...
หุ้น FTI

บมจ.ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล หรือ FTI เดินหน้าเข้าเทรดในกระดาน SET วันแรก 19 พฤษภาคมนี้ นำเงินระดมทุน 325 ล้านบาทขยายสาขาร้านตัวแทน Aquatek รวมทั้งปรับปรุงคลังสินค้า 

 

FTI ผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องกรองน้ำและระบบน้ำแบบครบวงจร พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 19 พฤษภาคมนี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,125 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ว่า ‘FTI’

 

FTI ประกอบธุรกิจนำเข้า ประกอบผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำครบวงจร ได้แก่ เครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์ระบบกรองน้ำ ไส้กรอง สารกรอง ตลอดจนผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ รวมถึงให้บริการที่เกี่ยวข้อง สินค้าของบริษัทครอบคลุมผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มครัวเรือน กลุ่มใช้เชิงพาณิชย์ และกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท และตราสินค้าต่างประเทศรวมทั้งสิ้นกว่า 23 ตราสินค้า ทั้งระดับ Premium Middle และ Economy เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งด้านราคาและการใช้งาน FTI ขายส่งและมีลูกค้าหลักคือร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายกว่า 600 ราย

 

ปัจจุบัน FTI มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO 450 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมจำนวน 320 ล้านหุ้น 

 

FTI เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) 130 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคมที่ผ่านมา ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท มูลค่าระดมทุนรวม 325 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,125 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

 

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 30.92 เท่า ขณะที่หลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกันคือ บมจ.เธียรสุรัตน์ (TSR) มี P/E Ratio ที่ 48.15 เท่า 

 

ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร FTI กล่าวว่า เป้าหมายในการระดมทุนใน SET เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต เช่น ขยายตัวแทนจำหน่ายภายในปี 2565-2567 ได้แก่ การขยายร้าน Aquatek จำนวน 50 สาขา, ขยายร้าน Water Store จำนวน 5 สาขา รวมถึงตกแต่งอาคารจัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายสินค้าใหม่ ปรับปรุงอาคารคลังสินค้า, การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์, ขยายกำลังการผลิตประกอบ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเพิ่มศักยภาพและผลักดันการเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต

 

“มั่นใจว่าธุรกิจของ FTI ในอนาคตจะสามารถเติบโตก้าวกระโดดตามเทรนด์ของภาพรวมตลาดเครื่องกรองน้ำทั่วโลก โดยจากรายงานของ IMARC Group บริษัทวิจัยตลาดชั้นนำ คาดการณ์ว่าจะขยายตัวเฉลี่ยต่อปีที่ 8.5% ในช่วงปี 2563-2568 ซึ่งจะทำให้มูลค่าตลาดรวมในปี 2568 คาดว่าจะสูงถึง 59.5 พันล้านดอลลาร์ ดังนั้นเมื่อเข้าจดทะเบียนใน SET จะทำให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยเฉพาะฐานทุนสูงขึ้น สามารถนำมาต่อยอดธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนฐานะการเงินให้แข็งแกร่ง ตลอดจนมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น ได้รับการยอมรับจากคู่ค้า และสิ่งที่สำคัญสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืน” วิกรกล่าว

 

FTI มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยผู้หุ้นใหญ่หลัง IPO คือ กลุ่มวิกร ภูวพัชร์ และ วรญา ภูวพัชร์ ถือหุ้นรวมกัน 71.11%

 

ผลประกอบการงวด 3 ปีที่ผ่านมา (2562-2564) FTI มีรายได้รวม 738.53 ล้านบาท เพิ่มเป็น 875.77 ล้านบาทในปี 2563 และลดลงเป็น 720.75 ล้านบาทในปี 2564 และมีกำไรสุทธิในปี 2562 จำนวน 37.75 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 70.30 ล้านบาทในปี 2563 อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิในปี 2563 ลดลงเป็น 36.39 ล้านบาท ขณะที่อัตรากำไรสุทธิในปี 2562-2564 อยู่ที่ 5.11%, 8.03% และ 5.05% ตามลำดับ 

 


 

ช่องทางติดตาม THE STANDARD WEALTH


Twitter: twitter.com/standard_wealth
Instagram: instagram.com/thestandardwealth
Official Line: https://lin.ee/xfPbXUP

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising