×

สื่อนอกเกาะติดสมรสเท่าเทียม หลังสภาล่างเห็นชอบ คาดประกาศใช้ชาติแรกอาเซียนภายในปี 2024

27.03.2024
  • LOADING...

สื่อต่างประเทศหลายสำนักเกาะติดและรายงานข่าวร่างกฎหมาย ‘สมรสเท่าเทียม’ ของไทย หลังสภาผู้แทนราษฎร (สภาล่าง) ลงคะแนนเสียงครั้งประวัติศาสตร์ มีมติเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม นับเป็นก้าวสำคัญของไทยในการสร้างสังคมที่โอบรับความแตกต่างหลากหลายอย่างแท้จริง 

 

หลังจากนี้ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภา (สภาสูง) อีก 3 วาระ โดยสมาชิกวุฒิสภา (สว.) จะลงมติเห็นชอบต่อร่างกฎหมายดังกล่าวได้เพียง 3 กรณีเท่านั้น คือ เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และแก้ไขเพิ่มเติม แต่ สว. จะไม่มีอำนาจปัดตกหรือทำให้ร่างกฎหมายที่ผ่านมติเห็นชอบของสภาล่างหายไปจากสภาได้ 

 

หากไม่เห็นชอบ สว. จะยับยั้งและส่งร่างกฎหมายคืนไปยังสภาล่าง เพื่อพิจารณาลงมติใหม่อีกครั้ง ถ้า สส. ยังยืนยันมติเห็นชอบก็จะเข้าสู่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายต่อไป แต่ถ้าหาก สส. มีมติไม่เห็นชอบ ร่างกฎหมายนี้ก็จะตกไป

 

หลายฝ่ายคาดว่า ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมนี้อาจได้รับการพิจารณาโดย สว. ชุดใหม่จำนวน 200 คน ที่น่าจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเดือนกรกฎาคมปีนี้ หลัง สว. 250 คนที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะหมดวาระลงในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้

 

หาก สว. มีมติเห็นชอบและประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน มีแนวโน้มที่ไทยจะเป็นชาติแรกในอาเซียนที่ประกาศใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมได้สำเร็จภายในปีนี้ และจะถือเป็นชาติที่ 3 ในเอเชีย ต่อจากไต้หวันและเนปาล

 

ขณะที่ชุมชน LGBTQIA+ ในหลายประเทศ โดยเฉพาะในแถบเอเชีย ยังคงผลักดันและต่อสู้อย่างหนักเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับความหลากหลายทางเพศ เช่น กรณีของญี่ปุ่น แม้ผลโพลสำรวจความคิดเห็นจะสนับสนุนสิทธิดังกล่าว แต่สังคมญี่ปุ่นก็ยังมีความอนุรักษนิยมอยู่มาก ขณะที่สิงคโปร์ แม้ว่าจะยกเลิกกฎหมายแบนการมีเพศสัมพันธ์ของ LGBTQIA+ ที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ยุคอาณานิคมจนถึงปี 2022 แต่รัฐธรรมนูญสิงคโปร์ก็ยังคงบัญญัติให้ ‘การสมรส’ เกิดขึ้นระหว่างชายและหญิงเท่านั้น และทำให้การแก้ไขนิยามดังกล่าวเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น 

 

ภาพ: BBC, Reuters, New York Times, CNN

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising