×

ส่องกองทุนหุ้นต่างประเทศปี 2564 ‘สหรัฐฯ-จีน-เวียดนาม’ น่าสนใจสุด กูรูแนะเกาะเทรนด์เทคฯ อีคอมเมิร์ซ เฮลท์แคร์

31.12.2020
  • LOADING...
ส่องกองทุนหุ้นต่างประเทศปี 2564 ‘สหรัฐฯ-จีน-เวียดนาม’ น่าสนใจสุด กูรูแนะเกาะเทรนด์เทคฯ อีคอมเมิร์ซ เฮลท์แคร์

จากการสำรวจผลการดำเนินงานกองทุนหุ้นต่างประเทศในปี 2563 พบว่า ปี 2563 เป็นปีที่โดดเด่นของกองทุนที่เน้นลงทุนในกลุ่มอีคอมเมิร์ซ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เฮลท์แคร์ และหุ้นที่เป็น Growth Stock ซึ่งตลาดหุ้นที่ให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นสำหรับกลุ่มธุรกิจดังกล่าวคือตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาและจีน นอกจากนี้ประเทศอื่นๆ ที่มีหุ้นในกลุ่มต่างๆ อยู่ก็ให้ผลตอบแทนที่ดีเช่นเดียวกัน 

 

เสริมศักดิ์ วงศ์สิทธิโชค ผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าตราสารการเงิน บล. บัวหลวง กล่าวว่า กองทุนหุ้นต่างประเทศที่โดดเด่นมากในปี 2563 คือกองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ONE-UGG-RA) ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกา 55.38% และหุ้นจีน 26.41% 

 

ทั้งนี้ ONE-UGG-RA ลงทุนในธุรกิจ Consumer Cyclical 39.82% บริการด้านการสื่อสาร 25.44% และเทคโนโลยี 17.65% 

 

และกองทุนเปิดวรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ (ONE-GECOM) ลงทุนธุรกิจ Consumer Cyclical ในสัดส่วน 59.65% และบริการด้านการสื่อสาร 18.91% โดยกระจายการลงทุนในหุ้นสหรัฐอเมริกา 75.87% และจีน 10.07%

 

สำหรับปี 2564 ธีมการลงทุนในกองทุนยังคงแนะนำกลุ่ม Global Growth เทคโนโลยีและนวัตกรรม อีคอมเมิร์ซ และเฮลท์แคร์ โดยในส่วนของกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้น ควรเลือกหุ้นขนาดกลาง เนื่องจากหุ้นเทคขนาดใหญ่ปรับเพิ่มขึ้นมากแล้วในปี 2563 ที่ผ่านมา 

 

ประเทศที่น่าเข้าไปลงทุนในปี 2564 คือ สหรัฐฯ จีน และเวียดนาม เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการฟื้นตัวหรือเติบโตทางเศรษฐกิจสูง รัฐบาลสนับสนุนการเติบโตของภาคเอกชนอย่างชัดเจน มีกำลังซื้อจากกลุ่มผู้บริโภคสูง และได้รับความสนใจลงทุนโดยตรง (FDI) จากนักลงทุนต่างชาติ 

 

โดยแนะนำกองทุนเด่นดังนี้

 

  1. กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation (TMB-ES-GINNO) ซึ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียวคือ กองทุน Nikko AMARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class A USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน 

 

  1. กองทุนเปิดบีแคป ไชน่า เทคโนโลยี (BCAP-CTECH) ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีของจีนที่มีโมเดลธุรกิจโดดเด่นและมีศักยภาพสูง ครอบคลุมหุ้นเทคโนโลยีจีนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง และนิวยอร์ก

 

  1. กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (KFVIET-A) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม และการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนาม

 

  1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL iPROP-A) ซึ่งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือตราสารในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ได้ทั้งในและต่างประเทศ และ/หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)

 

ขณะที่ บลจ. กสิกรไทย มีมุมมองเป็นบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นจีน โดยกองทุนที่แนะนำคือ กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน (K-CHINA) ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มบริการด้านการเงิน 26.62% และบริการด้านการสื่อสาร 20.33% ในหุ้นจีน 96.26%

 

ประเทศจีนกำลังก้าวสู่ความเป็น New Economy โดยกำลังเปลี่ยนภาพจากประเทศที่ผลิตสินค้าด้วยต้นทุนต่ำ (Old Economy) ไปสู่การผลิตสินค้าด้วยเทคโนโลยี (New Economy) ภายใต้นโยบาย Made in China 2025

 

นอกจากนี้จีนยังมีความก้าวหน้าในนวัตกรรมใหม่ๆ โดยมี 3 แกนหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือ 1. เทคโนโลยี 2. เฮลท์แคร์ และ 3. การบริโภค และมีความมุ่งมั่นที่จะแข่งขันกับสหรัฐฯ เพื่อเป็นมหาอำนาจของโลก ผ่านการผลักดันนโยบายเพื่อสนับสนุนภาคเอกชน ขณะเดียวกันยังมีกำลังซื้อที่มหาศาลอีกด้วย 

 

ส่องกองทุนหุ้นต่างประเทศปี 2564 ‘สหรัฐฯ-จีน-เวียดนาม’ น่าสนใจสุด กูรูแนะเกาะเทรนด์เทคฯ อีคอมเมิร์ซ เฮลท์แคร์

 

ภาพประกอบ: อนงค์นาฎ วิวัฒนานนท์

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising