×

พรรคเพื่อชาติชูนโยบายปฏิรูปกฎหมายแรงงาน นักศึกษาฝึกงานต้องได้เงิน

โดย THE STANDARD TEAM
20.01.2023
  • LOADING...
พรรคเพื่อชาติ

วันนี้ (20 มกราคม) พรรคเพื่อชาติโพสต์ Facebook การออกนโยบายของนักศึกษาฝึกงาน ระบุว่า ต้องได้เงินขั้นต่ำ 50% ของเงินเดือนตามวุฒิที่กำลังศึกษาอยู่ ปัจจุบันการฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของวิชาบังคับที่มีการเก็บหน่วยกิตในการเรียน นักศึกษาต้องจ่ายค่าหน่วยกิตเพื่อให้ผ่านรายวิชานั้นๆ และต้องเป็นแรงงานฝึกงานกับบริษัทภาครัฐหรือเอกชน โดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

 

นักศึกษาต้องเป็นคนแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง โดยไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆ ในฐานะแรงงาน 

 

ปัจจุบันสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไม่ได้มีกฎหมายที่คุ้มครองการฝึกงาน โดยสถาบันการศึกษาที่ส่งนักศึกษามาฝึกงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา ไม่ว่าแบบใดก็ตาม บริษัทไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าจ้างและส่งเงินสมทบประกันสังคม

 

ทั้งนี้ เนื่องจากพรรคเพื่อชาติเชื่อว่าการจ้างงานไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามต้องเกิดความเป็นธรรม ซึ่งพรรคจะผลักดันให้การฝึกงานรวมอยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในกฎหมายแรงงาน โดยผู้ว่าจ้างจะต้องมีสัญญาค่าตอบแทนกับลูกจ้างผู้ฝึกงานอย่างชัดเจน และจะต้องจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างผู้ฝึกงานเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 50% ของเงินเดือนตามวุฒิที่ตนกำลังศึกษาอยู่

 

“นโยบายฝึกงานต้องได้เงินจะสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ต่อแรงงานนักศึกษาปีละกว่า 5 แสนคน และจะช่วยลดภาระในครัวเรือนได้ถึง 6 พันล้านบาท” ข้อความบน Facebook พรรคเพื่อชาติ ระบุ

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising