×

กรมอุทยานแห่งชาติฯ แถลงค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก 8 ชนิด

21.12.2019
  • LOADING...
Flora of Thailand

​พงษ์ศักดิ์ พลเสนา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่การอนุรักษ์ป่าไม้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับนักพฤกษศาสตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สำรวจพันธุ์ไม้จากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศในโครงการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย หรือ Flora of Thailand ค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกจำนวน 8 ชนิด อยู่ในสกุลหางเสือ (Platostoma) วงศ์กะเพรา (Lamiaceae) 5 ชนิด ได้แก่

  • กะเพราถ้ำพระ 
  • ม่วงบุศบรรณ 
  • เห็มรัตน์ภูลังกา 
  • ข้าวตอกภูแลนคา 
  • ม่วงศรีโพธิ์ไทร 

 

ส่วนสกุลขะเจ๊าะ (Millettia) วงศ์ถั่ว (Fabaceae) 2 ชนิด ได้แก่ 

  • หางไหลภูวัว
  • หางไหลทุ่งใหญ่ 

 

และสกุลเอื้องกลีบม้วน (Laparis) วงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae) 1 ชนิด คือ 

  • เอื้องโกเมนพุทธวงศ์ 

 

ซึ่งทั้ง 8 ชนิดนี้เป็นพันธุ์ไม้ที่พบเฉพาะในประเทศไทย (Endemic Species) และการค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ส่งตีพิมพ์ประกาศเป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ในวารสารทางพฤกษศาสตร์ระดับนานาชาติ ตามกฎการตั้งชื่อพืชตามระบบชื่ออนุกรมวิธานพืชสากล

 

​เนื่องจากพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ที่ค้นพบในครั้งนี้เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย พบเพียงไม่กี่แห่ง และมีประชากรไม่มาก เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะหามาตรการในการอนุรักษ์อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ และอุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดนครพนมและจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นบริเวณที่ค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกมากถึง 30 ชนิด รวมทั้งจะร่วมมือกับสถาบันทางวิชาการเพื่อศึกษาหาแนวทางขยายพันธุ์ แล้วนำกลับไปปลูกฟื้นฟูในป่าธรรมชาติต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising