×
410267

ชมคลิป: แก้หนี้เสีย หนี้สูง รัฐมองเป็นปัญหาบุคคลหรือโครงสร้าง

20.10.2020
  • LOADING...

เมื่อคนไทยมีหนี้ถึง 21 ล้านคน คิดเป็น 1 ใน 3 ของประชากรไทย จากข้อมูลนี้ทำให้หลายคนกังวลว่าในวิกฤตโควิด-19 นี้สถานการณ์จะแย่ไปกว่าเดิมหรือไม่ แต่ที่จริงหนี้เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตอยู่แล้ว ทั้งหนี้บ้าน หนี้รถ ฯลฯ แล้วหนี้นอกระบบที่น่ากลัวกว่าและยังไม่มีข้อมูล หนี้อะไรน่ากลัวกว่ากัน และปัญหาเรื่องหนี้รัฐเริ่มแก้ไขอย่างถูกจุดหรือยัง 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories