×

ภาคีนักกฎหมายฯ ยื่นถอดถอน สิระ ออกจากประธาน กมธ. กฎหมายฯ ชี้พฤติกรรมสร้างความขัดแย้ง

โดย THE STANDARD TEAM
25.11.2020
  • LOADING...
ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

วันนี้ (25 พฤศจิกายน) ตัวแทนภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ยื่นหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้พิจารณาถอดถอน สิระ เจนจาคะ ออกจากการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ เนื่องจากมีพฤติกรรมที่ทำให้ประชาชนเกิดความขัดแย้ง ไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐ

 

ด้าน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทนรับยื่นหนังสือจากตัวแทนภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน นำโดย คอรีเยาะ มานุแช เพื่อขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการเพื่อถอดถอน สิระ เจนจาคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ ออกจากการดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

 

เนื่องจากเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สิระ เจนจาคะ ได้ขึ้นปราศรัยถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และได้กล่าวพาดพิงถึงบุคคลอื่นด้วยคำพูดที่เกียรติศักดิ์ศรีและลดทอนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ขณะเดียวกันการขึ้นปราศรัยของสิระยังเป็นการปลุกระดมสร้างความขัดแย้งในหมู่ประชาชน และยังกระทบต่อสิทธิพลเมืองของบุคคลอื่นด้วย

 

ขณะเดียวกันการดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ยึดมั่นในหลักนิติรัฐและนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชน แต่สิระกลับมีพฤติกรรมที่มีการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้ที่ไม่เคารพในหลักนิติรัฐและหลักมนุษยชน ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนจึงต้องการให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาและถอดถอน สิระ เจนจาคะ ออกจากการดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมาธิการ 

 

ด้าน นพ.สุกิจ กล่าวว่า จะรับเรื่องดังกล่าวเพื่อเสนอไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรและดำเนินกระบวนการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

  • LOADING...

READ MORE


Latest Stories