×

Facebook เริ่มให้คะแนนความน่าเชื่อถือผู้ใช้งาน หวังกวาดล้างข่าวปลอม

22.08.2018
  • LOADING...

มีรายงานว่าเฟซบุ๊กได้เริ่มให้คะแนนผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มแล้ว เริ่มต้นจาก 0 ไปถึง 1 เพื่อเป็นตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือของผู้ใช้แต่ละราย และนำไปสู่กลยุทธ์กวาดล้างข่าวปลอมที่ถูกแชร์ต่อหรือโพสต์โดยผู้ใช้

 

หนังสือพิมพ์เดอะวอชิงตันโพสต์ จุดประเด็นนี้ขึ้นมาหลังจากได้สัมภาษณ์ เทสซา ลียงส์ (Tessa Lyons) ผู้จัดการด้านผลิตภัณฑ์ของเฟซบุ๊กที่รับหน้าที่ดูแลการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน รวมถึงกำจัดข่าวปลอมบนแพลตฟอร์ม โดยเชื่อว่าเฟซบุ๊กทดสอบระบบนี้มาเป็นระยะเวลาเกือบ 1 ปีแล้ว เพื่อใช้คะแนนความน่าเชื่อถือของผู้ใช้งานแต่ละรายเป็นเครื่องมือปราบผู้ใช้เฟซบุ๊กที่มีเจตนาร้ายสร้างข่าวปลอมชี้นำผู้ใช้รายอื่น

 

ด้าน The Verge เชื่อว่าการคำนวณคะแนนความน่าเชื่อถือของผู้ใช้แต่ละรายจะยึดจากประวัติการใช้งานที่ผ่านๆ มา โดยเฉพาะการแจ้งรายงานคอนเทนต์ต่างๆ ที่ถูกแชร์บนเฟซบุ๊กเข้าไปยังระบบ  

 

หากมีการแจ้งว่าโพสต์ดังกล่าวเป็นข่าวปลอม แล้วทีมเช็กข้อมูลของเฟซบุ๊กตรวจพบว่าเป็นข่าวปลอมจริง ผู้ใช้ที่รายงานเข้ามาก็จะได้รับคะแนนเพิ่มขึ้น ส่วนกรณีที่โพสต์ดังกล่าวให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ใช่ข่าวปลอม ผู้ใช้ที่แจ้งเรื่องร้องเรียนเข้ามาก็จะถูกปรับลดคะแนนลง

 

นี่คือหนึ่งในวิธีที่เฟซบุ๊กจะใช้ปราบข่าวปลอมที่ระบาดจากผู้ใช้บนแพลตฟอร์มของพวกเขา ส่วนจะได้ผลหรือไม่ แล้วจะสร้างผลกระทบต่อคนใช้งานมากน้อยอย่างไร นี่คือเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไป

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising