×

ส่งออกโตติดลบ 5.2% ลดครั้งแรกรอบ 19 เดือน ทองคำหดตัวหนัก รถยนต์-แผงไฟฟ้ากระทบด้วย

22.10.2018
  • LOADING...

กระทรวงพาณิชย์รายงานภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทยเดือนกันยายน 2561 โดยการส่งออกของไทยในรูปเงินดอลลาร์ มีมูลค่า 2.06 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากเดือนกันยายน 2560 กว่า 2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 5.20% และลดลงจากเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 9.19% ส่วนมูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาท คิดเป็นมูลค่ากว่า 6.76 แสนล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายนของปี 2560 ที่ 6.17% และลดลงจากเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 10.44%

 

ส่วนมูลค่าการส่งออกช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายนปี 2561 ส่งออกมูลค่า 6.05 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 ที่ 0.93% และเมื่อคิดเป็นรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ มีมูลค่ากว่า 1.89 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 8.14% มูลค่าการส่งออก 9 เดือนของปี 2561 มีมูลค่า 6.76 แสนล้านบาท ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 6.69 แสนล้านบาท ขยายตัว 8.8% ส่งผลให้การค้ายังเกินดุล 7.13 พันล้านบาท

 

สำหรับการส่งออกไปยังตลาดหลัก ทั้งยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และตลาดประเทศเพื่อนบ้าน CLMV (กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมา และเวียดนาม) ยังคงขยายตัวได้ดี  การส่งออกสินค้ากลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร หดตัวที่ 0.6% ขณะที่การส่งออกสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมหดตัวถึง 6.7% การส่งออกในช่วงที่เหลือของปี 2561 ยังเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกประเทศ ทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนของนโยบายการค้า โดยเฉพาะการกีดกันการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้างต่อความเชื่อมั่นทางการค้าและการลงทุน

 

สินค้าอุตสาหกรรมสำคัญที่หดตัว ได้แก่ ทองคำ ซึ่งหดตัวที่ 78.7% ในตลาดสวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ และฮ่องกง ส่วนสินค้ารถยนต์และส่วนประกอบหดตัวเกือบทุกตลาดที่ 7.4% เห็นได้ชัดในตลาดออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ขณะที่เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หดตัวถึง 32.6% เห็นชัดเจนในตลาดญี่ปุ่น ฮ่องกง เม็กซิโก และเนเธอร์แลนด์ เช่นเดียวกับแผงวงจรไฟฟ้าซึ่งหดตัว 10.6% เห็นได้ชัดในตลาดฮ่องกง จีน และญี่ปุ่น

 

พิสูจน์อักษร: พรนภัส ชำนาญค้า

อ้างอิง:

  • กระทรวงพาณิชย์
  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories