×

Estée Lauder เดินหน้ามุ่งสู่เป้าหมายระดับโลก สนับสนุนความเสมอภาค และเน้นพัฒนาด้านความยั่งยืน

10.11.2021
  • LOADING...
Estée Lauder

Estée Lauder มีการเผยแพร่รายงานเรื่องผลกระทบต่อสังคมและความยั่งยืนประจำปี 2021 รวมถึงได้เน้นย้ำความคืบหน้าสู่เป้าหมายและความมุ่งมั่นด้านผลกระทบต่อสังคมและความยั่งยืน (SI&S) ของบริษัท ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่แสดงให้เห็นถึงความเอาจริงในการให้ความสำคัญในประเด็นต่างๆ ที่รวมถึงความหลากหลาย ความเท่าเทียม การใส่ใจภูมิอากาศ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การลงทุนต่างๆ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญเรื่อง Green Chemistry ซึ่งมุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่ลดการใช้หรือการสร้างสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

 

Fabrizio Freda ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Estée Lauder กล่าวว่า แม้จะอยู่ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคโควิด แต่บริษัทก็ยังแน่วแน่ในการจัดลำดับความสำคัญด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ผู้บริโภค และชุมชนทั่วโลก ขณะเดียวกันก็ยังคงปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาระยะยาว ในการพัฒนากลยุทธ์ด้านความยั่งยืนให้เป็นสองเท่า ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสำคัญของเป้าหมายบริษัทในการส่งมอบคุณค่าระยะยาวอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะเป็นผู้นำระดับโลกในด้านความงามอันทรงเกียรติ” 

 

ด้านการสนับสนุนความเสมอภาคและความหลากหลายนั้น บริษัทยังคงดำเนินการตามคำมั่นสัญญาด้านความเท่าเทียมทางเชื้อชาติตามที่ได้ประกาศไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2020 ในปีงบประมาณ 2021 บริษัท Estée Lauder รายงานว่า 82% ของพนักงานทั่วโลกเป็นผู้หญิง และ 46% ของพนักงานในสหรัฐฯ เป็นคนผิวสี ชนพื้นเมือง และคนผิวสี (BIPOC) 55% ของตำแหน่ง VP ทั่วโลกขึ้นไปที่บริษัทเป็นผู้หญิงและ 44% ของคณะกรรมการบริหารเป็นผู้หญิง

 

บริษัทยังได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศและความเสมอภาคเพื่อผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในการบรรลุความเท่าเทียมทั่วทั้งองค์กร และพัฒนาเส้นทางสู่โอกาสและความก้าวหน้าต่อไปสำหรับพนักงานทุกคนด้วย 

 

นอกจากนี้ Estée Lauder ยังได้รับการเสนอชื่อให้อยู่ในรายชื่อ CDP Climate A List ในปี 2020 และเดินหน้าลุยข้อตกลงด้านพลังงานหมุนเวียน และให้ความสำคัญด้านพลังงานสีเขียว และเดินหน้าเป้าหมายใหม่ในการลดปริมาณพลาสติกปิโตรเลียมบริสุทธิ์ในบรรจุภัณฑ์ลงเหลือ 50 เปอร์เซ็นต์หรือน้อยกว่านั้นภายในสิ้นปีปฏิทิน 2030 และวางแผนกำหนดสูตรผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นตามความสนใจของผู้บริโภค พร้อมกันนี้ยังบูรณาการโปรเจกต์ Green Chemistry ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เข้ากับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ช่วยแสดงถึงความโปร่งใสในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องด้วย 

 

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising