×

เตรียมเฮ! ค่าไฟงวดหน้าอาจต่ำกว่า 5 บาทต่อหน่วย ครัวเรือน-ธุรกิจเก็บอัตราเดียว

08.03.2023
  • LOADING...
ค่าไฟ

ลุ้นค่าไฟงวดหน้าเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 ต่ำกว่า 5 บาทต่อหน่วย ทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านและภาคธุรกิจ กกพ. จ่อเคาะจัดเก็บในอัตราเดียว หลังปัจจัยบวกแนวโน้มราคาเชื้อเพลิงลดลง ค่าเงินบาทแข็ง ขณะที่ กบง. ตรึงราคา LPG-NGV ต่ออีก 3 เดือน บรรเทาค่าครองชีพประชาชน

 

คมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า กกพ. เตรียมพิจารณาค่าไฟฟ้าจาก 2 อัตรา เป็นอัตราเดียวทั้งภาคครัวเรือนและธุรกิจ จากปัจจุบันค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย งวดเดือนมกราคม-เมษายน 2566 อยู่ที่อัตรา 4.72 บาทต่อหน่วย ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น (ธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริการ) ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.33 บาทต่อหน่วย ซึ่งการปรับให้อยู่ในอัตราเดียวเพื่อให้ประเทศไทยมีระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคง สามารถให้บริการด้านพลังงานอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม

 

โดยมีปัจจัยหลักมาจากต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ถูกลงส่งผลให้ค่าไฟฟ้าถูกลงตาม บวกกับปัจจัยในการคำนวณค่า Ft ได้แก่ ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น โดยงวดที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ 37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แต่ขณะนี้อัตราค่าเงินบาทแตะระดับราว 34-35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นผลดีต่อค่า Ft

 

อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามอีกปัจจัยหลักที่สำคัญคือปริมาณก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยและเมียนมา ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงต้นทุนต่ำ ที่ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากเดิมแต่ปริมาณยังคงต่ำกว่าเป้าหมาย อาจเป็นปัจจัยกดดันราคาค่าไฟ ทั้งนี้ สัปดาห์นี้ กกพ. จะมีการชี้แจงภายหลังจากได้ข้อสรุปจากการเปิดรับฟังความคิดเห็น (Hearing) ในวันนี้ (8 มีนาคม)

 

“เบื้องต้นค่าไฟฟ้าเฉลี่ยงวดถัดไปเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 จะลดลงโดยเฉลี่ยต่ำกว่า 5 บาทต่อหน่วย และอาจกลับมาเป็นอัตราเดียวกันเช่นที่ผ่านมา ส่วนจะเท่ากับค่าไฟบ้านหรือลดต่ำลงอีกหรือไม่ ต้องรอผลการประชุม” คมกฤชกล่าว

 

ตรึงราคา LPG-NGV ต่ออีก 3 เดือน บรรเทาค่าครองชีพประชาชน

ด้าน สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาขายปลีกก๊าซ NGV ตั้งแต่ปลายปี 2564 ต่อเนื่องปี 2565 ที่อยู่ในระดับสูง ภาครัฐจึงได้มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

 

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) จึงมีมติเห็นชอบให้กระทรวงพลังงานขอความอนุเคราะห์จาก ปตท. กำหนดราคาขายปลีกก๊าซ NGV ดังนี้

 

  1. รถยนต์ทั่วไป ให้คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่ 17.59 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566

 

  1. รถแท็กซี่ในโครงการเอ็นจีวีเพื่อลมหายใจเดียวกัน ของ ปตท. ให้คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ไว้ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566

 

นอกจากนี้ที่ประชุม กบง. ได้มีมติเห็นชอบทบทวนการกำหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น LPG ที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีกรอบเป้าหมายเพื่อให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ กบง. ประสานคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) เพื่อพิจารณาบริหารจัดการเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้สอดคล้องกับแนวทางการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซ LPG ต่อไป และมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานกำกับดูแลสถานีบริการก๊าซ LPG ไม่ให้มีการลักลอบเติมก๊าซ LPG สำหรับรถยนต์ลงในถังก๊าซหุงต้ม

 

นอกจากนี้ที่ประชุม กบง. ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็วให้เป็นไปตามสัดส่วนการผสมดังนี้

 

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 ไม่ต่ำกว่า 6.6% และไม่สูงกว่า 7% โดยปริมาตร น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ไม่ต่ำกว่า 6.6% และไม่สูงกว่า 10% โดยปริมาตร และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ไม่ต่ำกว่า 6.6% และไม่สูงกว่า 20% โดยปริมาตร

 

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เพื่อไม่ให้ต้นทุนน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้น และลดภาระของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานออกประกาศ เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับการกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล และมอบหมายให้กระทรวงพลังงานประสานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) นำเสนอการกำหนดสัดส่วนการผสมไบโอดีเซล และ กบง. อาจมีการทบทวนสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็วตามความเห็น กนป. ต่อไป

 

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงาน ระบุว่า วันพรุ่งนี้ (9 มีนาคม) จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดยมี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน คาดว่าจะมีข้อหารือมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนด้านพลังงาน การประเมินสถานการณ์เชื้อเพลิง และแนวโน้มราคาค่าไฟฟ้า

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising