×

เลือกตั้ง 2566 : พบทุจริตเลือกตั้งทำอย่างไร

โดย THE STANDARD TEAM
24.03.2023
  • LOADING...
ทุจริตเลือกตั้ง

หากพบเห็นการโกงเลือกตั้งทุกรูปแบบ ทั้งแจกเงิน สิ่งของ เรียกรับเงินหรือทรัพย์สิน แจ้งเบาะแสหรือรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งต่อตำรวจในพื้นที่ หรือรายงานให้ กกต. ทราบ แจ้งได้ด้วยตัวเองหรือสายด่วน กกต. โทร. 1444 หรือ 0 2141 8888

 

ก่อนหรือวันเลือกตั้ง

เมื่อ กกต. พบเหตุสงสัยทุจริต มีอำนาจสั่งยกเลิกและให้มีการเลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง)

 

ก่อนประกาศผลเลือกตั้ง

พบว่าผู้สมัครกระทำการหรือสนับสนุนผู้อื่นให้ทุจริต กกต. สั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งผู้สมัครนั้นชั่วคราว 1 ปี กรณีผู้นั้นเป็นผู้ชนะเลือกตั้งนั้น ให้สั่งยกเลิกการเลือกตั้ง และให้มีการเลือกตั้งใหม่ (ใบส้ม)

 

หลังประกาศผลการเลือกตั้ง

ถ้าพบว่าในเขตนั้นมีการทุจริต แต่ไม่ชัดว่ามาจากผู้ได้รับเลือกตั้งหรือไม่ ให้ กกต. ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อพิจารณา หากวินิจฉัยว่าทุจริต ศาลสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขตนั้น (ใบเหลือง)

 

เมื่อ กกต. สั่งระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร (ใบส้ม) ถ้ามีหลักฐานปรากฏหลังประกาศผลว่าผู้นั้นทุจริตเลือกตั้ง ให้ กกต. ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (ใบดำ) หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) ของผู้นั้น

 


 

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวของ การเลือกตั้ง 2566 สร้างการมีส่วนร่วมและเรียนรู้กระบวนการทางการเมืองผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ครบทุกเรื่องต้องรู้ก่อนเข้าคูหา 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising