×

‘EEC’ ผนึก ‘Huawei’ รุก 5G เปิดตัว Huawei ASEAN Academy แห่งแรกในพื้นที่ EEC หวังยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางดิจิทัลแห่งภูมิภาค

18.03.2021
  • LOADING...
‘EEC’ ผนึก ‘Huawei’ รุก 5G เปิดตัว Huawei ASEAN Academy แห่งแรกในพื้นที่ EEC หวังยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางดิจิทัลแห่งภูมิภาค

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การสร้างทรัพยากรมนุษย์และระบบนิเวศ (Talent Ecosystem) รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม ICT สำหรับโลกยุค 5G

 

สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การลงนาม MOU ร่วมกับ Huawei และการเปิด Huawei ASEAN Academy ในพื้นที่ EEC ครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันสำคัญเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย และถือเป็นหนึ่งในต้นแบบสำคัญ สร้างความร่วมมือ 3 แกนหลัก ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรรองรับเทคโนโลยี 5G ยกระดับขีดความสามารถด้านดิจิทัลของประเทศไทย โดยมีกรอบความร่วมมือที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่

 

  1. สร้างฐานความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ และแพลตฟอร์ม สำหรับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี (ICT) จากการจัดตั้ง Huawei ASEAN Academy แห่งแรกของประเทศไทยในพื้นที่ EEC มีศูนย์ปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นสถาบันฝึกอบรมหลัก เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลของไทย 

 

  1. สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการการพัฒนา ICT นำองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้ให้บริการไปยังภาคอุตสาหกรรม เพื่อใช้ 5G ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

  1. การฝึกอบรม เสริมศักยภาพด้าน ICT และ 5G ตามหลักการพัฒนาบุคลากรตรงความต้องการ (Demand Driven) สร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้าสู่การฝึกปฏิบัติ สร้างงานรายได้ดี 

 

  1. สร้างการรับรองมาตรฐาน (Certification) อำนวยความสะดวกแก่อุตสาหกรรมเป้าหมาย

 

หยางซิน อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม โดยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ Huawei ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยี ได้ทำงานร่วมกับ EEC เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเยาวชนไทย ผ่านการฝึกอบรมทักษะบุคลากรที่ตรงกับความต้องการ เพื่อช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

 

อาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ สกพอ. ผ่าน MOU ครั้งนี้ และการเปิด Huawei ASEAN Academy Huawei มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างรากฐานความรู้ด้านดิจิทัลให้กับเยาวชนไทย ร่วมกับ EEC และมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขับเคลื่อนการสร้างทักษะดิจิทัลแบบองค์รวม และการพัฒนาระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

 

คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กล่าวว่า นับเป็นอีกก้าวสำคัญจากความร่วมมือระหว่าง สกพอ. และ Huawei ผ่าน Huawei ASEAN Academy ครั้งแรกของไทยใน EEC การรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่นี้จะทำให้ไทยก้าวสู่การเป็นดิจิทัลระดับอาเซียน ยกระดับให้สังคมเศรษฐกิจปลอดภัย มั่นคง ยั่งยืน

 

ทั้งนี้ สกพอ. ได้มอบหมายให้คณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC ) ร่วมกับ Huawei ดำเนินการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยในปี 2564 ตั้งเป้าหมายฝึกอบรมบุคลากรด้านดิจิทัล จำนวน 6,000 คน และฝึกอบรมเพิ่มขึ้น 30,000 คน ระยะเวลา 3 ปี (2567)

 

การลงนาม MOU ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาบุคลากรรองรับเทคโนโลยี 5G ใน EEC ที่ได้รับความร่วมมือจาก Huawei ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี 5G ระดับโลก โดยประเทศไทยได้เปิด Huawei ASEAN Academy ต่อจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย แต่ของไทยได้ให้ความสำคัญถึงการพัฒนาบุคลากรตรงความต้องการ (Demand Driven) คู่ไปกับการเพิ่มทักษะ 5G ใน EEC เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งในอนาคตจะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ โดยใช้ Huawei Academy ที่ EEC เป็นต้นแบบ

 

พิสูจน์อักษร: วรรษมล สิงหโกมล

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising