Menu
252643

กกต. แจงกรณียื่นศาล รธน. วินิจฉัยธนาธร ไม่ได้เร่งรัด ปัดไม่มีเหตุจูงใจทางการเมือง

โดย THE STANDARD TEAM
24.05.2019
  • LOADING...
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ

หลังวานนี้ (23 พ.ค.) ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ตั้งคำถามเกี่ยวกับการทำงานของ กกต. กรณีส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพ ก่อนที่ศาลจะมีมติรับวินิจฉัยและมีคำสั่งให้ธนาธรยุติการทำหน้าที่ ส.ส. จนกว่าจะมีคำวินิจฉัย ซึ่งธนาธรชี้ว่าการดำเนินการดังกล่าวมีการเร่งรัดหรือไม่ ทั้งที่การแสวงหาข้อเท็จจริงยังไม่เสร็จสิ้น โดยแสดงเอกสารนัดสืบพยานลงวันที่ 17 พฤษภาคม ขณะที่ กกต. ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญแล้วตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา

 

ล่าสุด (24 พ.ค.) สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเอกสารชี้แจงต่อสื่อมวลชน โดยระบุในเนื้อหาว่า

 

กรณีการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 82 ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เห็นว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดคนหนึ่งมีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ โดยกรณีของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยหรือความปรากฏว่าสมาชิกภาพของเป็น ส.ส. ของธนาธรมีเหตุสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) กกต. จึงส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซึ่งเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของ กกต. ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

 

ส่วนกรณีที่มีการไต่สวนธนาธรว่าเป็นบุคคลผู้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. นั้นเป็นการดำเนินการตามที่มีผู้ร้องคัดค้าน ซึ่งเป็นการไต่สวนว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 151 หรือไม่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แต่งตั้งขึ้น

 

ดังนั้นการดำเนินการทั้งสองกรณีจึงเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของ กกต. และเป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายบัญญัติไว้ โดยมิได้มีการเร่งรัดหรือมีมูลจูงใจทางการเมืองแต่อย่างใด

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

  • LOADING...

READ MORE

FOLLOW US

RELATED STORIES

MOST POPULAR