×
SCB 11 11 Last Call

บลจ.อีสท์สปริง รุกบริการรับโอนเงินจากกองทุน PVD มาลงทุน RMF แทน ขน 38 กองเปิดทางเลือกให้นักลงทุนคว้าผลตอบแทนสูงขึ้น

10.04.2023
  • LOADING...

บลจ.อีสท์สปริง ชูแผนขยายบริการรับโอนเงินจาก PVD มายังกองทุน RMF ต่อยอดลงทุน รองรับความต้องการลูกค้าที่ย้ายงานแต่ไม่อยากโอนเงินไปยังบริษัทใหม่หรือนายจ้างใหม่ไม่มีกองทุน ระบุเป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนมากกว่านโยบายที่นายจ้างกำหนด

 

ดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการให้บริการที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund: PVD) สำหรับสมาชิกที่ย้ายงานแต่ไม่อยากโอนไปยังนายจ้างใหม่ หรือนายจ้างใหม่ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงสมาชิกคงเงินที่ไม่ต้องการคงเงินไว้กับนายจ้างเดิม ตลอดจนนายจ้างปิดกิจการหรือยกเลิกการมีสวัสดิการ เพื่อเป็นทางเลือกให้สามารถโอนย้ายเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยได้รับการยกเว้นภาษีเมื่อออมต่อเนื่องถึงอายุ 55 ปี และนับอายุสมาชิกกองทุนไม่น้อยกว่า 5 ปี นอกจากนี้ยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการโอนย้าย

 

ปัจจุบัน บลจ.อีสท์สปริง มีกองทุนรวม RMF ที่เปิดรับเงินโอนย้ายจาก PVD ภายใต้การบริหารจัดการถึง 38 กองทุน โดยมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับความเสี่ยงต่ำไปจนถึงระดับความเสี่ยงสูง ครอบคลุมสินทรัพย์ทั้งตลาดเงิน พันธบัตร ตราสารหนี้ไทย ตราสารหนี้ทั่วโลก หุ้นไทย หุ้นสหรัฐฯ หุ้นยุโรป หุ้นจีน หุ้นญี่ปุ่น หุ้นเวียดนาม หุ้นอินโดนีเซีย หุ้นตลาดเกิดใหม่ หุ้น Low Beta หุ้นนวัตกรรมล้ำอนาคตทั่วโลก หุ้นเทคโนโลยีจีน หุ้นเอเชีย หุ้น HEALTH หุ้นอสังหาริมทรัพย์/REIT และทองคำ

 

สำหรับวิธีการโอนย้าย PVD to RMF มายัง บลจ.อีสท์สปริง มี 4 ขั้นตอนด้วยกัน ประกอบด้วย

 

  1. เปิดบัญชีพร้อมกรอกแบบฟอร์มเพื่อรับโอน PVD to RMF
  2. ผู้ลงทุนนำหลักฐานการเปิดบัญชียื่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหากลาออกจากงานแล้วโอนทันที ยื่นเอกสารผ่านผู้ประสานงานกองทุนของนายจ้าง ส่วนสมาชิกคงเงินยื่นเอกสารกับ บลจ. ต้นทาง
  3. บลจ. ต้นทางส่งเช็คพร้อมเอกสาร PVD ให้ บลจ.อีสท์สปริง และ
  4. บลจ.อีสท์สปริง ทำรายการรับโอน PVD to RMF

 

“การโอนเงินจาก PVD มายังกองทุน RMF ถือเป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนมากกว่านโยบายที่นายจ้างกำหนด เนื่องจากกองทุน RMF มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย สามารถเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยให้แผนการลงทุนเพื่อเกษียณมีความต่อเนื่อง” ดารบุษป์กล่าว

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


 


  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising