×

ชมคลิป: เมื่ออีสปอร์ตเป็นกีฬาอาชีพ ส่งผลอย่างไรต่ออุตสาหกรรมอีสปอร์ตไทย?

27.09.2021
  • LOADING...

เมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมากีฬาอีสปอร์ตได้รับการรับรองเป็นกีฬาอาชีพอย่างเป็นทางการ ตามประกาศเรื่องกำหนดชนิดกีฬาอีสปอร์ตเป็นกีฬาอาชีพ ที่ระบุว่า

 

“ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 โดยให้กีฬาอีสปอร์ตเป็นกีฬาอาชีพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมาคมกีฬาอาชีพ สโมสรอาชีพ นักกีฬาอาชีพ และบุคลากรกีฬาอาชีพที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย”

 

ประกาศนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยจะให้สมาคมกีฬาอาชีพและสโมสรอาชีพในชนิดกีฬาอีสปอร์ตมาจดแจ้งดำเนินการต่อนายทะเบียนภายใน 90 วันนับตั้งแต่ประกาศมีผลบังคับใช้

 

วันนี้ THE STANDARD ได้สัมภาษณ์ สันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ต ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวันนี้สำหรับวงการกีฬาอีสปอร์ตไทย ที่กลายเป็นกีฬาอาชีพชนิดที่ 14 ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

 

ชมคลิปอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่ https://thestandard.co/video/

 

ตัดต่อ: วชิระ มากทรัพย์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising