×

พ่อค้า-แม่ค้าเตรียมตัว! ประกาศราชกิจจาฯ ‘กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์’ เก็บภาษีการค้าออนไลน์ มีผล 21 มี.ค. 62 เป็นต้นไป

21.03.2019
  • LOADING...
กฎหมายภาษีอีเพย์เมนต์

ผู้ทำธุรกิจการค้าออนไลน์เตรียมตัว ล่าสุด เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการประกาศบังคับใช้กฎหมายที่ใช้สำหรับจัดเก็บภาษีผู้ค้าขายออนไลน์ หรือกฎหมายภาษี E-Payment สำหรับผู้ทำธุรกรรม 3,000 ครั้ง/ปีขึ้นไป มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (21 มีนาคม 2562) เป็นต้นไป หากผู้ใดฝ่าฝืน อาจต้องโทษปรับเป็นเงินไม่เกิน 100,000 บาท

 

เมื่อวานนี้ (20 มี.ค.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 21 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือกฎหมายภาษี E-Payment โดยมีสาระสำคัญกำหนดให้สถาบันการเงิน รวมถึงผู้ให้บริการเงินด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้รายงานข้อมูลบุคคลที่มีการทำธุรกรรมการเงินลักษณะเฉพาะแก่กรมสรรพากร เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี โดยผู้ถูกตรวจสอบต้องมีลักษณะเฉพาะ ดังนี้

 

  1. ฝากหรือโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไป/ปี/ธนาคาร

 

  1. ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน 400 ครั้ง/ปี และมียอดทำธุรกรรมการเงินรวมกัน 2 ล้านบาทขึ้นไป โดยกำหนดให้รายงานข้อมูลดังกล่าวให้กับกรมสรรพากรครั้งแรกภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

 

อย่างไรก็ตาม หากผู้มีหน้าที่รายงานไม่ปฏิบัติตาม อธิบดีกรมสรรพากรมีอำนาจลงโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท และปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง รวมถึงโทษสำหรับกรณีเจ้าพนักงานเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียภาษีอากรหรือของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยหากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

พิสูจน์อักษร: ภาวิกา ขันติศรีสกุล

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories