×
408919

dtac กำไรไตรมาส 3/63 ทรุด 18% เหตุนักท่องเที่ยววูบ-ตลาดแข่งดุ

โดย THE STANDARD TEAM
17.10.2020
  • LOADING...
dtac

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ dtac รายงานผลดำเนินงานงวดไตรมาส 3/63 มีกำไรสุทธิรวม 1,435.66 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,756.72 ล้านบาท หรือลดลง 321.06 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง 18.27%

ส่วนผลดำเนินงานงวด 9 เดือนปี 2563 มีกำไรสุทธิรวม 4,826.05 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 4,627.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 198.1 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 4.28%

สำหรับผลดำเนินงานงวดไตรมาส 3/63 ซึ่งมีกำไรสุทธิลดลง 18.27% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากจำนวนผู้ใช้บริการรวมลดลง 1.07 แสนเลขหมายจากไตรมาสก่อน โดยเป็นผลจากการลดลงของลูกค้าในระบบเติมเงิน เนื่องจากการฟื้นตัวที่ล่าช้าของสถานการณ์โควิด-19 ที่ยืดเยื้อ และการแข่งขันที่มีความรุนแรง ทำให้จำนวนฐานลูกค้าเติมเงินลดลง 0.73 แสนเลขหมาย เหลือ 12.6 ล้านเลขหมาย

“แม้ว่าผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดที่ส่งผลให้เกิดการปิดประเทศและร้านค้าอย่างเข้มงวดในช่วงไตรมาสที่แล้วเหมือนจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว dtac ยังคงเห็นผลกระทบยืดเยื้อต่อเศรษฐกิจในไตรมาสนี้ แม้ว่าประเทศไทยจะสามารถควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ในระดับที่น่าพอใจ และธุรกิจต่างๆ สามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติ แต่การหายไปของนักท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้สร้างความกังวลต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ” dtac ระบุไว้ในรายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินงาน

ส่วนจำนวนฐานลูกค้ารายเดือนอยู่ที่ 6 ล้านเลขหมาย ในขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย ไม่รวมค่าเชื่อมต่อโครงข่าย (ARPU) สำหรับไตรมาส 3/63 เท่ากับ 255 บาทต่อเดือน ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.8% จากไตรมาสก่อน และลดลง 1.3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ณ สิ้นไตรมาส 3/63 ลูกค้าในระบบรายเดือนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 32.3% ของจำนวนลูกค้ารวม รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของลูกค้าระบบรายเดือนในไตรมาส 3/63 เท่ากับ 517 บาทต่อเดือน ลดลง 1.4% จากไตรมาสก่อน และ 4.7% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของลูกค้าระบบเติมเงินเพิ่มขึ้น 3.2% จากไตรมาสก่อน แต่ลดลง 9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 129 บาทต่อเดือน สืบเนื่องมาจากระดับการใช้จ่ายที่น้อยลงของผู้บริโภคและการแข่งขันที่สูง ปริมาณการใช้งานบนเครือข่าย 4G-2300MHz ภายใต้ความร่วมมือกับ TOT ยังคงอยู่ที่ระดับสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยน

ส่วนพฤติกรรมของลูกค้าตามวิถีใหม่หลังจากช่วงสถานการณ์ปิดเมือง จำนวนสถานีฐานบนเครือข่าย 2300MHz ณ สิ้นไตรมาส 3/63 อยู่ที่ 18,917 สถานีฐาน จำนวนผู้ใช้บริการบนระบบ 4G อยู่ที่ 11.6 ล้านเลขหมาย คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 62% ของฐานลูกค้ารวม ในขณะที่จำนวนเครื่องโทรศัพท์ที่รองรับการใช้งานในระบบ 4G และสัดส่วนสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นเป็น 82% และ 87% ของฐานลูกค้ารวม ตามลำดับ

 

 

พิสูจน์อักษร: ลักษณ์นารา พักตร์เพียงจันทร์

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories