×

‘ดีแทค’ ยันเดินหน้าควบรวม ‘ทรู’ ให้เสร็จภายในไตรมาส 1 ปีหน้า พร้อมใช้สิทธิยกเลิกทำ ‘เทนเดอร์’

22.11.2022
  • LOADING...

‘ดีแทค’ ปฏิเสธการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ โดยทุกฝ่ายยังคงดำเนินการควบรวมกิจการ

 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเช็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยระบุว่า บริษัทที่กลุ่มเทเลนอร์ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกันเป็นเจ้าของ คือ บริษัท ซิทริน โกลบอล จำกัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd ได้ปฏิเสธการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer: VTO) ต่อผู้ถือหุ้นดีแทคและทรูตามกฎหมาย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


ก่อนหน้านี้กลุ่มเทเลนอร์ และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ประกาศเจตนาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจเพื่อรับซื้อหลักทรัพย์ของดีแทคและทรู ตามหลักเกณฑ์การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจดังกล่าวเป็นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งเงื่อนไขบังคับก่อนดังกล่าวไม่สำเร็จครบถ้วนภายใน 1 ปี นับจากวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

 

ทั้งสองฝ่ายจึงประกาศปฏิเสธการแสดงเจตนาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนของดีแทคและทรูสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป หรือถือหลักทรัพย์ต่อเพื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทใหม่ในฐานะบริษัทเทเลคอม-เทคโนโลยี ที่จะดำเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

 

ทั้งนี้ ทั้งสองบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาสรุปกระบวนการที่จำเป็นต่อการดำเนินการควบรวมกิจการ และยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/66 

 

ด้าน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE  แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติการควบบริษัทระหว่าง TRUE และ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ DTAC ซึ่งได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 นั้น

 

TRUE ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท ซิทริน โกลบอล จำกัด และ Citrine Venture SG Pte Ltd (‘ผู้ประกาศเจตนา’) ได้ประกาศยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ TRUE และ DTAC โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน (‘การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ’) เนื่องจากเงื่อนไขบังคับก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา 1 ปี นับจากวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นวันที่ผู้ประกาศเจตนาได้ประกาศเจตนาในการทำคำเสนอหลักทรัพย์โดยสมัครใจ

 

อย่างไรก็ดี บริษัทจะยังคงดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการควบบริษัทร่วมกับ DTAC ต่อไป ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมที่สำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาของบริษัทฯ เกี่ยวกับการควบบริษัททั้งสอง ทาง TRUE จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising