×

รัฐบาลชวนประชาชนอบรมระบบ AI เบื้องต้นออนไลน์ผ่าน www.dsd.go.th เรียนจบนำวุฒิบัตรไปใช้ประกอบการสมัครงานได้

โดย THE STANDARD TEAM
15.06.2024
  • LOADING...
dsd

วันนี้ (15 มิถุนายน) คารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลมุ่งมั่นส่งเสริมและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพ รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่เหมาะสมกับการทำงานด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอนาคต เพื่อเพิ่มรายได้ มีการงานที่มั่นคงในอนาคต

 

รัฐบาลโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการประกอบอาชีพ ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกและเพิ่มช่องทางการฝึกอบรมออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาล เน้นให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา เปิดกว้างให้แรงงานทุกเพศ ทุกวัย ได้ความรู้ มีทักษะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

 

คารมกล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ผ่านการฝึกผ่านระบบออนไลน์แล้วจำนวน 62,765 คน และมีผู้เข้าชมหลักสูตรการฝึกอบรมถึง 2,546,380 คน ทั้งนี้ เพื่อตอบรับกระแสความต้องการของแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำหลักสูตรใหม่ๆ ขึ้น โดยได้บรรจุไว้ในเว็บไซต์ของกรมฯ เพิ่มอีก 5 หลักสูตร เพื่อบริการประชาชน ได้แก่

 

  1. หลักสูตร Generative AI สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  2. หลักสูตรเทคนิคการขยายธุรกิจและสร้างรายได้บน Meta แพลตฟอร์ม
  3. หลักสูตร e-Commerce และพลเมืองดิจิทัล
  4. หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Generative AI
  5. หลักสูตร Basic Network

 

ซึ่งจะมีการพัฒนาและบรรจุหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

 

คารมกล่าวต่อว่า ปัจจุบันกำลังแรงงานและประชาชนทั่วไปต่างให้ความสำคัญกับทักษะดิจิทัลมากขึ้น เพื่อใช้ในการทำงานหรือดำเนินชีวิตประจำวัน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการพัฒนาทักษะดิจิทัล โดยจัดฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของกรม www.dsd.go.th เมนู DSD Online Training สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ฟรี ตามแนวคิด เปิดกว้าง สร้างโอกาส ต่อยอดอย่างยั่งยืน

 

และเมื่อสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร สามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครงานได้ เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการพัฒนาทักษะดิจิทัล หรือหากเคยผ่านฝึกอบรมแล้วแต่ต้องการฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นก็สามารถดำเนินการได้เช่นกัน เพียงคลิก www.dsd.go.th เมนู DSD Online Training หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising