×

1 สัปดาห์เดือนตุลาคม คนไทยต้องเจอข่าวยาเสพติดกี่ข่าว

โดย THE STANDARD TEAM
10.10.2022
  • LOADING...

‘ยาเสพติด’ ยังคงเป็นหนึ่งปัญหาในบรรดาปัญหาของประเทศไทยที่ยากจะแก้ไขให้หมดไปได้ หลังจากเกิดเหตุการณ์สูญเสียภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ซึ่งในจำนวนนี้เป็นเด็กเล็กมากถึง 24 ราย 

 

ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ยาเสพติดเป็นอีกส่วนสำคัญในการก่อเหตุ เนื่องจากผู้ก่อเหตุรายนี้มีประวัติเคยถูกดำเนินคดีฐานครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) โดยไม่ได้รับอนุญาต

 

หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น รัฐบาลไทยได้ประกาศทำสงครามกับปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังอีกครั้ง แต่ตลอดระยะเวลาของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการป้องกันและปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ตั้งแต่ปี 2560-2566 กว่า 34,943,329,600 บาท 

 

ส่วนงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านยาเสพติดโดยตรง ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ละปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2557-2566 ประมาณ 25,129,473,100 บาท 

 

จากการสืบค้นตั้งแต่ปี 2560-2565 มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติด จากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ถูกบันทึกไว้ทั้งสิ้นจำนวน 1,610 เรื่อง นอกจากนี้ในปี 2562 ปัญหายาเสพติดก็เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและด้านความมั่นคง ซึ่งมีการแถลงต่อรัฐสภาไว้อย่างชัดเจน

 

แต่รายงานจาก United Nations Office on Drugs and Crime: UNODC ที่ว่าด้วยเรื่องยาเสพติดประเภทสังเคราะห์ในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การพัฒนาและความท้าทายปี 2565 พบว่า จำนวนยาบ้าที่ยึดครองได้จากปี 2563-2564 มีปริมาณเพิ่มขึ้น พร้อมระบุว่ายาเสพติดในปัจจุบันนั้นมีราคาถูกลงจนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

 

ในปี 2564 สามารถยึดยาบ้าแบบเม็ดในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากกว่า 1 พันล้านเม็ด คิดเป็นน้ำหนักกว่า 172 ตัน โดยสูงกว่าเมื่อ 10 ปีที่แล้วที่ยึดได้ 143 ล้านเม็ดถึง 7 เท่า

 

สอดคล้องกับที่ พระครูอดิศรัย กิจจานุวัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคี และเจ้าคณะตำบลอุทัยสวรรค์ ศูนย์รวมทางจิตใจของครอบครัวและคนในชุมชน กล่าวหลังเกิดเหตุการณ์สูญเสียที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์ถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ว่า ยาเสพติดในปัจจุบันมีราคาไม่แพง 1 เม็ดราคาไม่ถึงหลักสิบบาท พร้อมเปรียบว่า ‘ถูกกว่าน้ำอัดลม 1 ขวด’

 

THE STANDARD รวบรวมข่าวที่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งการถูกจับกุม รวมไปถึงข่าวการเสพยาจนนำไปสู่ความรุนแรง สร้างความเดือดร้อน ตลอด 10 วันในเดือนตุลาคม

 

 

ภาพประกอบ: เทียนจรัส วงศ์พิเศษกุล

อ้างอิง: 

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

X
Close Advertising