×

ผอ.สำนักพุทธฯ ขอประชาชนอย่ากังวล มีมาตรการปกป้องศาสนา ความผิดพระมีกฎ มส. ชัดเจน ไม่ใช่หน้าที่ฆราวาสในการตัดสินว่าถูกหรือผิด

โดย THE STANDARD TEAM
29.05.2022
  • LOADING...
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันนี้ (29 พฤษภาคม) สิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า พุทธศาสนิกชนต้องให้ความเคารพพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของพุทธศาสนา และส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคง ต้องร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนา อย่าถือวิสาสะหรือเอาความคิดของตนเป็นที่ตั้ง เข้าไปก้าวล่วงอำนาจของคณะปกครองสงฆ์ ตั้งตนอยู่เหนือกฎหมาย ทำให้ประชาชนสับสน ความผิดของสงฆ์ต้องพิจารณาโดยคณะสงฆ์ ซึ่งได้กำหนดไว้ในกฎมหาเถรสมาคม (มส.) ว่าด้วยการลงนิคหกรรม ออกตามความในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คณะสงฆ์ อย่างชัดเจน มิใช่หน้าที่ของฆราวาสในการตัดสินหรือชี้ผิดชี้ถูกพระภิกษุ ทุกอย่างมีกระบวนการและวิธีการ ซึ่งต้องใช้ความละเอียดและรอบคอบ  

 

สิปป์บวรยืนยันว่า ที่ผ่านมาเมื่อเกิดเหตุการณ์พระภิกษุสงฆ์ประพฤติไม่เหมาะสม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ดำเนินการร่วมกับเจ้าคณะปกครองสงฆ์ตามกระบวนการและขั้นตอนอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เรื่องพุทธศาสนา เรื่องของพระภิกษุสงฆ์ เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรอบคอบและความละเอียดอ่อน เนื่องจากกระทบต่อความรู้สึกของพุทธศาสนิกชน จึงไม่ปรากฏเป็นข่าวเหมือนกับข่าวของประชาชนทั่วๆ ไป

 

“มาตรการและกลไลต่างๆ ในการปกป้องพระพุทธศาสนามีประสิทธิภาพ ประชาชนเชื่อมั่นได้ ขออย่าได้กังวล หากพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม ส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาของพระภิกษุ บุคคล กลุ่มบุคคล ขอได้แจ้งมายังสำนักงานพระพุทธศาสนา สายด่วน 1374 อย่าดำเนินการเองโดยพลการ เพราะอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดกฎหมายบ้านเมืองได้ ระเบียบ กฎหมาย กำหนดชัดเจน มิใช่หน้าที่ของประชาชนในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว พุทธศาสนิกชนควรให้ความเคารพต่อพระภิกษุสงฆ์” สิปป์บวรกล่าว

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories

Close Advertising