×

ท่าอากาศยานดอนเมืองซ่อมทางเลื่อนภายในอาคารผู้โดยสารเสร็จแล้ว

09.09.2019
  • LOADING...
ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันนี้ (9 ก.ย.) ศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากกรณีที่มีผู้ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองเดินทางมาจากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เที่ยวบิน XJ 611 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 3.30 น. ได้ประสบอุบัติเหตุรองเท้า (รองเท้ายางยี่ห้อ Croc) ติดอยู่กับทางเลื่อนหมายเลข I-MS15 บริเวณเส้นทางผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ (ด้านทิศเหนือ) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และทางเลื่อนได้ดูดรองเท้าเข้าไปด้านใน 

 

โดยผู้โดยสารคนดังกล่าวได้ดึงเท้าออกจากรองเท้าและไม่ได้รับบาดเจ็บ จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งเมื่อได้รับแจ้งเหตุ พนักงานช่างได้เดินทางถึงจุดเกิดเหตุเวลา 3.45 น. และปิดทางเลื่อนเพื่อตรวจสอบสาเหตุ รวมทั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหาย ก่อนจะเปิดให้ใช้งานตามปกติในเวลา 4.39 น. 

 

ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ท่าอากาศยานไทยได้บำรุงรักษาเชิงป้องกันและตรวจสอบสถานะการทำงานของอุปกรณ์ลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น และใช้งานอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ โดยทางท่าอากาศยานไทยได้ว่าจ้างบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทยของผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และบำรุงรักษา โดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์ทางเลื่อน 8 รอบต่อวัน เพื่อเฝ้าระวังหรือตรวจสอบความผิดปกติของอุปกรณ์

 

ท่าอากาศยานดอนเมือง

 

จากกรณีดังกล่าวทำให้ท่าอากาศยานดอนเมืองได้มีมาตรการเพิ่มเติมดังนี้

 

1. เพิ่มความละเอียดถี่ถ้วนในการตรวจสอบอุปกรณ์ตามวงรอบในแต่ละวัน หากพบว่าหวีบันไดเลื่อนและทางเลื่อนหรืออุปกรณ์ใดชำรุดเสียหายมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดจะดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุดโดยทันที รวมถึงการซ่อมบำรุงรักษาให้มากกว่าแผนงาน (Preventive Maintenance)

 

2. จัดหาอะไหล่สำรองที่ชำรุดบ่อยให้เพียงพอต่อการซ่อมบำรุงรักษาประจำปี

 

3. จัดทำป้ายสติกเกอร์คำเตือนการใช้งานให้ครอบคลุมทุกหัวข้อตามคำแนะนำของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และติดตั้งในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองกล่าวเพิ่มเติมว่า ทางเลื่อนที่ติดตั้งใช้งานภายในท่าอากาศยานดอนเมืองทุกชุดได้ติดตั้งเสาสัญญาณเสียง-สัญญาณไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับเตือนการใช้งาน ก่อนการเข้าใช้งาน และระหว่างการใช้งานก่อนสิ้นสุดทางเลื่อน เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 

 

ซึ่งทางท่าอากาศยานดอนเมืองขอแนะนำให้ผู้โดยสารที่สวมใส่รองเท้าแตะ รองเท้ายาง หรือรองเท้าที่อ่อนนุ่ม เพิ่มความระมัดระวังเมื่อใช้ทางเลื่อนหรือบันไดเลื่อน โดยตอนนี้ท่าอากาศยานดอนเมืองอยู่ระหว่างจัดทำป้ายสติกเกอร์รูปแบบใหม่ให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะดำเนินการติดตั้งบริเวณก่อนทางเข้า-ออกและทั้งสองข้างของทางเลื่อน จำนวน 21 ชุด รวมทั้งบริเวณบันไดเลื่อน จำนวน 46 ชุด

 

เพื่อให้ผู้โดยสารสังเกตและเพิ่มความระมัดระวังการใช้ทางเลื่อนและบันไดเลื่อน ซึ่งท่าอากาศยานดอนเมืองให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานทุกคน และไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หากผู้ใช้บริการพบเห็นปัญหาการให้บริการหรือปัญหาอื่นๆ สามารถแจ้ง AOT Contact Center 1722 หรือศูนย์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานดอนเมือง โทร. 0 2535 1192 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ภาพ: Don Mueang International Airport – DMK

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

อ้างอิง:

  • LOADING...

READ MORE
Latest Stories